100 000 лева само за месец са дарени за „Най-добър старт за всяко дете”

21.01.2014 14:49

снимка: © UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi

21 януари 2014 г. - Само месец (16 декември 2013 – 17 януари 2014) след обявяването на стратегическото партньорство „Най-добър старт за всяко дете“, между Пощенска банка и УНИЦЕФ България, от клиенти и служители на банката бяха дарени 100 000 лева. Набраните средства ще подкрепят работата на Центъра за майчино и детско здраве, създаден от УНИЦЕФ в област Шумен. Дарителите сами избират предпочитаната от тях сума и начин на дарение -  чрез банкомат, на каса или приложение за онлайн банкиране, а банката е освободила от такси всички транзакции, свързани с даренията към УНИЦЕФ.

Центърът за майчино и детско здраве в област Шумен, подкрепен от УНИЦЕФ, осигурява домашни посещения на бременни жени и родители на деца на възраст до 3 години. Медицински сестри и акушерките на Центъра посещават семействата в удобно за тях време и им предоставят здравна информация, консултации за безопасна бременност, подготовка за раждане, помощ в първите грижи за детето, кърмене и хранене, стимулиране на интелектуалното и емоционално развитие и др. въпроси, свързани с отглеждането на малкото дете.

Развиване на мрежа от подобни Центрове за майчино и детско здраве е краткосрочната цел на стратегическото партньорство между Пощенска банка и УНИЦЕФ България. До края на годината такъв център ще бъде разкрит в Сливен, а по-късно и в Монтана. В дългосрочен план целта напартньорството „Най-добър старт за всяко дете” е изграденият модел да бъде приложен на национално ниво, за да се подкрепят всички родители на малки деца в България.

 

За допълнителна информация:

Отдел „Корпоративни комуникации“, Пощенска банка
тел. 02/ 8166 178, 8166 508, 8166 101, e-mail: pr@postbank.bg
http://mediacenter.postbank.bg/


Жаклин Цочева, директор Комуникации, УНИЦЕФ България
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Пощенска банка с правно име „Юробанк България” АД е член на Юробанк Груп.

Юробанк е европейска банкова организация с общи активи от €82,1 млрд (след придобиването на New TT Hellenic Postbank – HPB и New Proton Bank – Proton през юли 2013 г.), повече от 20 000 служители и мрежа от над 1 100 клона. Юробанк Груп има стратегическа позиция в гръцката банкова система, като в същото време притежава системна роля в България, Румъния и Сърбия, предлага услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон и присъства и в Украйна. Повече информация за Пощенска банка можете да намерите на www.postbank.bg, както и на www.facebook.com/PostbankBG. Повече информация за Юробанк можете да намерите на www.eurobank.gr

 

УНИЦЕФ е детският фонд на Организацията на обединените нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, компании, фондации и правителства.

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.