25 милиона детски бракове са предотвратени през последното десетилетие поради ускорения напредък, според новите оценки на УНИЦЕФ

06.03.2018 17:15

 

Подобряване на тенденцията при детските бракове се дължи до голяма степен на значителния спад в Южна Азия, но проблемът продължава с над 150 милиона момичета, които вероятно ще се оженят до 2030 г. 

Ню Йорк, 6 март 2018 г. – Детските бракове в световен мащаб намаляват, като няколко държави отбелязват значителен спад през последните години, каза УНИЦЕФ днес. Като цяло делът на жените, омъжени като деца, е намалял с 15% през последното десетилетие, от 1 на 4  до приблизително 1 на 5.

В Южна Азия е най-големият спад на детските бракове в световен мащаб през последните 10 години, тъй като рискът от женитба на едно момиче преди 18-ти рожден ден е спаднал с повече от една трета от близо 50% на 30%, като това до голяма степен се дължи на напредъка в Индия. Увеличаването на броя на момичетата, включени в образованието, проактивните правителствени инвестиции в младите момичета и убедителната публична информация, относно незаконността на брак с дете и вредите от него, са сред причините за тази промяна.

„Когато едно момиче е принудено да се омъжи, а е още дете, то се изправя пред непосредствени и дълготрайни последици. Шансът му за завършване на училище намалява, докато вероятността да бъде малтретирано от съпруга си или да има усложнения при бременността се увеличават. Съществуват и огромни обществени последици и по-висок риск от междупоколенчески кръг на бедността. Като се има предвид влиянието на брака върху живота на младото момиче, всяко промяна на тенденциите в положителна посока е добре дошла, но имаме още много работа.“, каза Анджу Малхотра, главен експерт, Равенство между половете, УНИЦЕФ.

Според новите данни на УНИЦЕФ общият брой на момичетата, омъжени преди 18 г., сега се оценява на 12 милиона годишно. Новите данни показват натрупано глобално намаление, което е с 25 милиона по-малко бракове, отколкото е било очаквано при глобалните нива преди 10 години. За да се сложи край на практиката до 2030 г. - целта, заложена Целите за устойчиво развитие - напредъкът трябва да бъде значително ускорен. Без допълнителен напредък повече от 150 милиона момичета ще сключат брак преди 18-ия си рожден ден до 2030 г.

Днес в световен мащаб около 650 милиона жени са омъжени, когато са  били деца. Докато Южна Азия успява да намали детските бракове през последното десетилетие, проблемът се пренася към Субсахарска Африка, където е напредъкът трябва да се увеличи драматично, за да компенсира нарастването на населението. Близо 1 на 3 от най-скоро омъжените деца-булки днес живеят в Субсахарска Африка, в сравнение с 1 от 5 преди десетилетие.

Нови данни също сочат възможността за напредък на африканския континент. В Етиопия – някога една от петте държави с най-много детски бракове, както и в Субсахарска Африка - намалението през последните 10 години е с една трета.

„Всеки предотвратен детски брак дава на момиче шанс да реализира потенциала си. Като се има предвид, че светът е обещал да сложи край на детските бракове до 2030 г., ние трябва да увеличим усилията си, за да предотвратим открадването на детството на милиони момичета чрез тази унищожителна практика.“, каза Малхотра.

Бележки към редакторите 

Мултимедийното съдържание може да бъде изтеглено тук.

Оценките на глобалното и регионалното разпространение на детския брак се изчисляват въз основа на национални оценки в глобалните бази данни на УНИЦЕФ, съставени от национални представителни данни от над 100 страни. Националните данни за браковете между деца са изведени от проучвания на домакинствата, в това число подкрепените от УНИЦЕФ Мулти Индикаторни Клъстерни Проучвания (MICS), както и подкрепените от USAID демографски и здравни проучвания (DHS). Демографските данни са извлечени от Отдела за икономически и социални въпроси на ООН, отдел „Население“.

За УНИЦЕФ 
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

За повече информация: 
Отдел Комуникации  
УНИЦЕФ България   
Тел.: 02/9696208  
www.unicef.bg

 

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ: Да чуем гласа на младежите!

25.09.2017 in Проекти

Една от ключовите теми е признаването на юношеството като удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.