27 милиона души нямат достъп до чиста питейна вода в страните, изложени на риск от глад

29.03.2017 09:19

 

Небезопасната вода е също толкова смъртоносна за децата, както и липсата на храна

Ню Йорк/Дакар/Найроби/Аман, 29 март 2017 – Недостигът на вода, неадекватните санитарно-хигиенни условия, недобрите хигиенни навици и огнищата на заболявания поставят пред допълнителен риск здравето и живота на недохранените деца в североизточна Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен, предупреди УНИЦЕФ.

Близо 27 милиона души в страните, заплашени от глад, зависят от небезопасна вода, която за недохранените деца може да причини диария и фатален край.

„Комбинацията от недохранване, мръсна вода и неадекватни санитарно-хигиенни условия е порочен кръг, от който много деца никога не излизат. Липсата на чиста вода може да причини недохранване или да го задълбочи, защото без значение какво количество храна изяжда недохраненото дете – то няма да се оправи ако водата, която пие, не е безопасна“, заяви Мануел Фонтание директор „Спешни програми“ в УНИЦЕФ.

В североизточна Нигерия 75% от водата и водоснабдителната мрежа в зоните, засегнати от конфликт, е била повредени и разрушена, което е оставило 3,8 милиона души без достъп до чиста питейна вода. Разселените семейства оказват огромен натиск върху вече пренатоварените здравни услуги и водни съоръжения в приемащите общности. Една трета от 700 здравни пунктове, в най-тежко засегнатите зони на Борно, са били напълно разрушени, друга една трета са нефункционални.

В Сомалия броят на хората, които се нуждаят от достъп до чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия в идните седмици, се очаква да нарасне от 3,3 милиона до 4,5 милиона – което е около една трета от населението на страната. Много източници на вода са пресъхнали или са заразени, тоалетните са недостатъчни, а болестите, предавани чрез водата, са широко разпространени. Повече от 13 000 случаи на холера и остра, водниста диария са били докладвани от началото на годината, което е близо 5 пъти повече от броят на случаите за същия период миналата година. Цените на водата са се увеличили шест пъти в най-отдалечените региони, което поставя в риск живота на най-бедните семейства.

В Южен Судан 5,1 милиона души страдат от липса на чиста вода и адекватни санитарно-хигиенни условия. Половината от водните хранилища в страната са били повредени или разрушени. Като резултат от сезонното засушаване липсата на достатъчно вода засилва конкуренцията за вода между хората и животните, вследствие на което и без това оскъдните водоизточници се използват прекомерно. Липсата на адекватни санитарно-хигиенни условия и недобрите хигиенни практики водят до разпространения на заболявания. Огнището на холера през юни 2016 причини повече от 5 000 случаи на заразяване - повече от 100 завършиха с фатален край.

В Йемен продължаващият конфликт и масовото разселване на населението са оставили най-малко 14,5 милиона души без чиста питейна вода и основни санитарно-хигиенни условия, причинявайки щети на водната инфраструктура. Огнището на холера и острата водниста диария през октомври 2016 г. продължават да се разпространяват, причинявайки повече от 22 500 случаи на заразяване и 106 смъртни случаи. Почти 2 милиона деца са в риск от заболяване от диария, което дори преди конфликта, бе втората водеща причина за смърт сред децата под 5 години. Здравната система в страната е на ръба на колапс, поставяйки живота на милиони деца в риск.

Отговорът на УНИЦЕФ и партньори в четирите засегнати страни включва:
:: В североизточна Нигерия осигурява чиста питейна вода за близо 666 000 души и лечение за над 170 000 деца, страдащи от тежка форма на недохранване през последните 12 месеца;
:: В Сомалия на 1,5 милиона души е осигурен достъп до чиста питейна вода по 7,5 литра на ден за 90 дни или преди следващия дъжд, който се очаква през април;  популяризира животоспасяващи хигиенни практики; прави рехабилитация на сондажи; разкрива нови водоизточници; осигурява подходяща вода, санитарно-хигиенни материали и услуги в центровете за лечение на холера. Също така организира и провежда кампания за разпространяване на оралната ваксина срещу холера – която е първата по рода си в страната – благодарение на която половин милион души ще бъдат ваксинирани.  
:: В Южен Судан, съвместно с Световната продоволствена програма (WFP), УНИЦЕФ осигурява храна, вода и санитарно-хигиенни услуги, както и здравни услуги на децата от отдалечените региони; насърчава се популяризирането на важността на хигиената, особено в регионите с наличие на епидемии.  
:: В Йемен, УНИЦЕФ работи с родители, за да запази здравните пунктове функциониращи за превенцията и лечението на недохранване сред най-уязвимите деца и подкрепя услугите за вода и санитарно-хигиенни материали, които обслужват над 4,5 милиона души, в по-голямата част  – разселени.

„Работим денонощно, за да спасим колкото можем повече животи, колкото е възможно по-бързо. Но без да се сложи край на конфликтите, разяждащи тези страни, без постоянен и безпрепятствен достъп до подкрепа за децата в нужда и без повече ресурси дори най-големите ни усилия не биха били достатъчни“, допълни Фонтание.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България, 
Tел. 02/9696208  
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.