„Ако се опитате да избягате, ще ви застрелят. Ако спрете да работите, ще ви пребият. Беше като търговия с роби“

15.06.2016 14:08

 

УНИЦЕФ алармира за опасностите, с които се сблъскват непридружените юноши бежанци и мигранти, които пристигат в Европа

Женева, 14 юни 2016 –  9 от 10 деца бежанци и мигранти, които пристигат в Европа през Италия са непридружени, алармира УНЦЕФ, за да предупреди за все по-големите рискове от насилие, експлоатация или смърт, пред които са изправени децата.

В доклад, озаглавен „Опасност на всяка крачка“, публикуван тази седмица, УНИЦЕФ съобщава за 7 009 непридружени деца, които са извървели опасния път от Северна Африка до Италия само през първите 5 месеца на 2016 г., което е два пъти повече в сравнение с броят им миналата година.

Докладът подчертава още и надвисналите опасности, с които с сблъскват младежите, като предприемат бягство заради конфликти, отчаяние и бедност.

Общо 2809 случаи на смърт са били регистрирани в Средиземно море в периода 1 януари - 5 юни 2016г., докато смъртните случаи за цялата минала година са били 3770. По-голямата част от загиналите са минавали през централния средиземноморски маршрут, а много тях са били деца. 

Непридружените деца основно разчитат на контрабандисти, които ги транспортират по системата „предплатена услуга“, което ги поставя в риск от експлоатация.

„Ако се опитате да избягате, ще ви застрелят. Ако спрете да работите, ще ви пребият. Всичко това беше като търговията с роби. Веднъж, когато си почивах за 5 минути, един мъж ме преби с пръчка. А след работа ни заключваха вътре.“, сподели 16-годишния Аймамо, който заедно със своя брат близнак работи  два месеца във ферма в Либия, за да плати на контрбандистите.

Някои са сексуално насилвани и експлоатирани. Италианските социални работници докладват на УНИЦЕФ, че момичетата и момчетата са сексуално насилвани и са принуждавани да проституират в Либия, като в резултат някои от момичетата, които са били изнасилени, по време на пристигането си в Италия са били бременни.

Същевременно заради незаконния характер на трафика на хора няма надеждни източници на информация и данни, които да показват колко от бежанците и мигранти умират или изчезват вследствие на принудителния труд или проституция, или заради продължителното задържане.

„Това е скрита и отчайваща ситуация – скрита от погледа и съзнанието ни. Все още десетки хиляди деца се сблъскват с опасности всеки ден, а още стотици хиляди са готови да рискуват всичко. Трябва спешно да защитим всички тези деца от всяка форма на насилие и експлоатация, на която биват подложени от онези, които се възползват от ситуацията, за да експлоатират мечтите им.“ Това заяви Мари-Пиер Поарие, специален координатор на УНИЦЕФ  по въпросите на бежанската и мигрантската криза в Европа.

През лятото броят на децата, преминаващи през Средиземно море може да се окаже само върхът на айсберга, според УНИЦЕФ. Други 235 00 мигранти в момента се намират в Либия, десетки хиляди от тях са непридружени деца.

„Всяка страна – тази,която  децата напускат, тази която прекосяват, както и тази, в която търсят убежище – има задължението да установи система за защита, която да бъде фокусирана върху рисковете, с които се сблъскват непридружените деца. В Европейския съюз и в други страни, които са крайна цел на бежанците и мигрантите, има възможност за реформи в политиката и законодателството, за да бъдат предоставени повече възможности за безопасен, законен и нормален път за тези деца“, добави Поарие.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.