Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите спрямо деца, пострадали от насилие в България

31.05.2018 10:29

Пълен доклад "Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите спрямо деца, пострадали от насилие в България"

Резюме на доклада "Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите спрямо деца, пострадали от насилие в България" 

Настоящите документи представляват изготвен правен анализ за нуждите на УНИЦЕФ България, в който са разгледани и анализирани приложимите международни стандарти в светлината на българското законодателство и съвместимостта им от гледна точка на наказателноправни, административни и гражданскоправни аспекти, относими към темата за насилието над деца. Резюмето съдържа акценти от правния анализ, свързани с отделните форми на насилие над деца, разгледано през призмата на петте елемента на закрила от насилието – превенция, разпознаване, идентифициране, отговор и защита, както и изводите и препоръките, които са извлечени на база горесп оменатото.

NOVA и УНИЦЕФ обединяват сили в благотворителния телетон: „Бъди част от положителната промяна за всяко дете“

10.11.2017 in Проекти

Уникалният за България спектакъл под купола на цирк „Балкански“ ще се излъчи на живо в ефира на NOVA с водещи Ани Салич ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

Децата и медиите. Мисия: етично отразяване

25.04.2018 in Проекти

Професионалната журналистика има ролята и отговорността не само да зачита детските права, но и активно да ги отстоява в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.