Анализ на определящите фактори и теория на промяната, свързани с насилието срещу деца в България

10.06.2015 18:26

 

Вижте пълния Доклад

 

Насилието над децата има огромни последствия за настоящето и бъдещето на една нация, защото ограничава възможностите, визията и социалното и емоционално благополучие на гражданите ѝ. България работи за закрилата на децата от насилие (ЗДН) на много равнища като подкрепя превенцията, ранната интервенция и терапевтичната помощ. Това се осъществява на различните равнища на управление с партньори от гражданското общество, научната общност и специалистите. Задачата, в рамките на която е изготвен настоящия доклад, е насочена към осигуряването на подкрепа на УНИЦЕФ и държавните структури, които са полагат усилия за подобряване на реакцията на системата в случаите на насилие над деца в България.

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.