Анализ на определящите фактори и теория на промяната, свързани с насилието срещу деца в България

10.06.2015 18:26

 

Вижте пълния Доклад

 

Насилието над децата има огромни последствия за настоящето и бъдещето на една нация, защото ограничава възможностите, визията и социалното и емоционално благополучие на гражданите ѝ. България работи за закрилата на децата от насилие (ЗДН) на много равнища като подкрепя превенцията, ранната интервенция и терапевтичната помощ. Това се осъществява на различните равнища на управление с партньори от гражданското общество, научната общност и специалистите. Задачата, в рамките на която е изготвен настоящия доклад, е насочена към осигуряването на подкрепа на УНИЦЕФ и държавните структури, които са полагат усилия за подобряване на реакцията на системата в случаите на насилие над деца в България.

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.