Ангажимент към оцеляването на децата: Подновено обещание - Доклад за напредъка през 2013 г.

13.09.2013 13:15

Подновено обещание: Най-важните послания от доклада за напредъка през  2013 г. 

Въпреки резкия напредък в намаляването на детската смъртност от 1990 г. насам, светът все още не успява да изпълни обещанието, дадено на най-уязвимите му граждани.

• Световният напредък за намаляване на детската смъртност от 1990 г. досега е значителен. Световното ниво на смъртност под пет години е намаляло наполовина, от 90 случая на 1000 новородени през 1990 до 48 случая на 1000 през 2012. Изчисленият брой на тези случаи на година е спаднал от 12,06 милиона на 6,6 милиона за същия период.

• Казано по друг начин, през 2012 г. в сравнение с 1990 г. 17 000 деца по-малко умират на година - благодарение на по–достъпните и ефективни лекарства, иновативните методи за достигане до най-бедните и откъснати общности, както и благодарение на политическата воля. Тези и други жизнено важни интервенции доведоха до спасяване на 90 милиона деца през последните 22 години.

• Окуражаваща новина е, че светът в момента е намалил нивата на детска смъртност под пет годишна възраст повече, отколкото през последните две десетилетия.

 Годишното ниво на намаляване на смъртността в световен план почти се утрои –съответно от 1990-1995, когато бе 1,2 % на 3,9 % за 2005-2012.

Регионите в Субсахарска Африка* — главно Източна и Южна Африка, но също така и Западна и Централна - успяха значително и бързо да намалят случаите на смърт под пет години, главно от 2000 г. насам. А всички региони, с изключение на Западна, Централна и Субсахарска Африка като цяло са намалили с два пъти смъртността от 1990 насам.

• въпреки тези успехи, детското оцеляване е все още под заплаха. През 2012 г. около 6,6 милиона деца са починали преди да навършат пет години, около 18 000 на ден.

Рискът от смърт преди детето да навърши пет години зависи от мястото, където то е родено. В Люксембург тези случаи са 2 на 1 000 новородени. В Сиера Леоне са 182 на 1 000.

• От 1990 г. 216 милиона деца умират преди да навършат пет години - повече от днешното население на Бразилия, петата най-многолюдна страна в света.

Без спешни мерки за намаляване случаите на смърт по предотвратими причини, светът няма да е в състояние да постигне Цел 4 на Хилядолетието за Развитие  до 2028 г. – 13 години след обявения краен срок за достигането им - и 35 милиона деца ще умрат между 2015 и 2028, които иначе биха могли да оцелеят.

• За да се постигне Цел 4 на Хилядолетието за Развитие 4 (ЦХР4)  — от която следва да намалят с две трети случаите на детска смърт по света между 1990 г. и 2015 г. —ходът на намаляването трябва да е с четири пъти по-голям за периода 2013-2015 г. А дори и да успеем да постигнем ЦХР 4 навреме, 15 милиона деца под пет години биха загинали между 2013 г. и 2015 г., главно по предотвратими причини. За да се постигне ЦХР4, още 3,5 милиона деца трябва да бъдат спасени между 2013 г. и 2015 г., над равнището до момента.

• При настоящото ниво на намаляване смъртността под пет години, ЦХР4 могат да бъдат достигнати до 2028 г. – 13 години след крайния срок за постигане – и 35 милиона деца биха загинали между 2015 г. и 2028 г., животи, които биха могли да бъдат спасени, ако постигнем целта до 2015 и продължим в тази насока. Само два региона- Източна Азия и Пацифика, и Латинска Америка и Карибите - в момента могат да посрещнат целта до 2015 г.

*Всички класификации по региони се отнасят до регионалната класификация на УНИЦЕФ. Субсахарска Африка включва Западна и Централна Африка, Източна и Южна Африка, Джибути и Судан. За допълнителна информация, моля вижте Положението на децата по света, 2012, стр.124-125, и http://www.unicef.org/sowc2012/.

От общо 6,6 милиона случаи на смърт на деца под пет години през 2012 г., повечето са поради предотвратими болести като пневмония, диария и малария; около 44 % от случаите на смърт са при новородени.

• Въпреки напредъка в битката с детските болести, пневмонията и диарията остават сред водещите болести, виновни за смъртта на децата под пет години, убивайки 5 000 деца всеки ден. Това са болести на бедността и тяхното разпространение е високо концентрирано, три четвърти от случаите на смъртоносни заболявания с пневмония и диария по света са разпространени само в 15 страни.

• Маларията продължава да е сред водещите причини за детска смъртност, убивайки 1 200 деца под пет години всеки ден. Тя продължава да бъде с висока концентрация в субсахарска Африка, където е виновник за смъртта на 14 % от децата, въпреки животоспасяващите интервенции от последните години.

• Въпреки понижаването на нивата в световен план, и постигнатия напредък в това отношение, смъртността в следродилния период продължава да заема голям дял от черната статистика на смъртност до пет годишна възраст. Повечето случаи на смърт след раждането са предотвратими.

Мерките за детското оцеляване спешно трябва да обвържат субсахарска Африка и Южна Азия, които заедно са отговорни за 4 от 5 случая на смърт до пет години в световен план. 

• Южна Азия постигна напредък, като намали смъртните случаи под 5-годишна възраст с цели два пъти от 1990 г. насам. Но все пак близо 1 от 3 такива случая стават именно в този регион, като така не се вижда сериозна разлика в намаляването.

• Субсахарска Африка е изправена пред сериозно предизвикателство за постигане на напредък. До средата на века тя ще е регионът с най-голям брой деца под пет години, около 37 % от всички деца по света и близо 40 % от всички живо родени. А това е регионът с най-бавни темпове в битката с детска смъртност до пет години.

Западна и централа Африка в частност се нуждаят от специално внимание по отношение на детското оцеляване, защото изостават далеч зад другите региони по света, включително източна и южна Африка, а нивата на смъртност продължават да са все така високи от 1990 г. насам.

• Вътре в самата Субсахарска Африка се наблюдава разклонение в нивата на детско оцеляване - съответно между източна и южна, и между западна и централна Африка. Това води до важни изводи, от които ще се прояват стратегии, приоритети, ресурси и лидери в световен план по отношение на предотвратяването на детската смъртност.

• Източна и южна Африка успяха да намалят нивото на смърт под пет години с 53 % от 1990 —а през последните седем години са сред страните с най-добри показатели в това отношение в световен план, намалявайки смъртността до 5,3% през 2005-2012. Но там все още се наблюдават високи нива на смърт,с един случай на всеки 13 деца под пет години.

• Западна и централна Африка успяха да намалят нивото на смърт под 5 години с едва 39% от 1990 г., най-ниският възможен резултат за региона. Нещо повече, макар че годишното ниво на редуциране се подобрява, то все още е най-ниското в света. Регионът е и с най-висок дял на смъртни случаи, с почти едно на 8 деца, загинали преди да навършат пет години.

• Западна и централа Африка са другите региони, които дори не са преполовили случаите от 1990 г. Те са единствените, които запазват постоянен броя на починали деца за последните 22 години. Броят на децата, които загиват и до момента остават около 2 милиона на година, идентичен на броя от 1990.

Добрата новина е, че е възможна много бърза промяна. Опитът по страни сочи, че рязката промяна в нивата на детска смъртност е постижима на всички равнища  в обществото и във всички региони.

• Някои от най-бедните държави по света по света са постигнали най-невероятните резултати по отношение на детското оцеляване. Седем от страните с най-високи нива на детска смъртност (Бангладеш, Етиопия, Либерия, Малави, Непал, Тимор-Лесте и ОР Танзания) вече успяха да редуцират тези нива с две трети и повече от 1990; шест от тези страни са бедни, доказвайки, че ниския национален доход не е пречка за постигане на по-високи измерения по отношение на детското оцеляване. Други 18 държави с високи нива на смъртност също успяха да понижат двойно нивото на смърт на деца под пет години за същия период.

• Много страни със среден доход също постигнаха впечатляващи резултати в намаляването нивата на детска смъртност от 1990 насам, както и много от страните с висок стандарт, което доказва, че дори в страните с висок стандарт резките спадове са постижими.

• Новите данни сочат, че разликите в нивата на смъртност до пет години между богатите и бедни домакинства са се стопили в повечето региони по света.А също така и, че нивата на смъртност сред най-бедните домакинства по света са спаднали.

• Тези примери показват, че намаляването на тези случаи е постижимо, дори с наличието на данни, които говорят обратното, и сред най-бедните страни, когато има целеви действия, силна стратегия, адекватни ресурси и политическа воля по отношение на майчиното и детско оцеляване.

• Подновеното Обещание е движение, основаващо се на споделената отговорност за оцеляването на децата като мобилизира и събира различни правителства, граждански обединения, частния сектор и физически лица за каузата да се прекрати смъртността по предотвратими причини в рамките на едно поколение. 

• Подновеното Обещание е световно движение, което предхожда стратегията на Генералния Секретар на ООН, Бан Ки-Мун-Всяка Жена, Всяко Дете.Тази стратегия цели подобряване здравето на жените и децата- чрез застъпничество и закрила да се намалят случаите на майчина и детска смъртност по предотвратими причини.
• От старта си преди една година, Възобновеното Обещание доведе до няколко важни резултата.

176 правителства подписаха Ангажимента към оцеляване на децата, а хиляди граждански обединения и частни лица мобилизираха сили и ресурси в подкрепа на целта.

• Най-разнообразни правителства - от Бангладеш до Замбия, от Индия до Либерия, от Етипия до Демократична Република Конго си зададоха за цел майчиното и детско оцеляване. Всеки месец се включват все повече правителства.
• Навсякъде по света, гражданското общество държи правителствата отговорни за направените обещания, като в това отношение сега са много по-улеснение с напредване на технологиите, такъв пример е Докладът за Уганда, който се основава на данни получени чрез смс.

Подновеното Обещание подчертава важността на лидерството, отдадеността и отговорността за спиране на предотвратимите случаи на детска смъртност. А след като детското оцеляване се смята за взаимна отговорност, всеки един от нас има важна роля.

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.