Близо 50 милиона деца по света са „изкоренени”

07.09.2016 09:30

Photo credit:UNICEF 

Над 28 милиона деца са насилствено прогонени от конфликти и насилие в или отвъд границите

НЮ ЙОРК, 7-ми септември 2016 - В целия свят, близо 50 милиона деца са били прокудени - 28 милиона от тях са прогонени от домовете си от конфликти, за които не носят никаква отговорност, както и още милиони мигриращи с надеждата за намиране на по-добър и по-сигурен живот. Често, травмирани от конфликтите и насилието, те бягат, като са изправени пред по-нататъшни опасности по пътя, включително рисковете от удавяне, пътувайки през морските маршрути, недохранване и обезводняване, трафик, отвличане, изнасилване и дори убийство. В страните, през които преминават, както и в техните крайни дестинации, те често се сблъскват с ксенофобията и дискриминацията.

Нов доклад, публикуван днес от УНИЦЕФ: „Изкоренени: Нарастващата криза за децата бежанци и мигранти“, представя нови данни, които рисуват отрезвяваща картина на живота и положението на милиони деца и семействата, засегнати от сериозни конфликти и други кризи, която ги кара да предпочетат да рискуват всичко с опасно пътуване,  пред това да останат у дома. 

„Незаличимите снимки на отделни деца - малкото тяло на Айлян Кюрди, изхвърлено на плажа след удавяне в морето или зашеметеното и кърваво лице на Омран Дакнееш, който седи в линейка, след като дома му е бил разрушен - шокираха света. Но всяка снимка, всяко момиче или момче, представляват много милиони деца в опасност - и това изисква нашето състрадание за отделните деца, които виждаме, да бъде съчетано с действие за всички деца“, каза Антъни Лейк, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Снимка: Алепо Медиа Център

 Докладът „Изкоренени: Нарастващата криза за децата бежанци и мигранти“ показва, че:                                    

• Децата представляват непропорционална и нарастваща група от тези, които са потърсили убежище извън техните страни на раждане: те съставляват около една трета от населението на света, но около половината от всички бежанци. През 2015 г. около 45% от всички деца бежанци под закрила на ВКБООН са от Сирия и Афганистан.

• 28 милиона деца са били прогонени от домовете си от насилие и конфликти в или отвъд границите на страните им, в това число 10 милиона деца бежанци; 1 милион лица, търсещи убежище, чиито статут е още не е определен; и около 17 милиона деца, разселени в рамките на собствените си страни – които отчаяно се нуждаят от хуманитарна помощ и достъп до крайно нужни услуги.

• Все повече и повече деца пресичат границите сами. През 2015 г. над 100 000 непълнолетни без придружител са поискали убежище в 78 страни – три пъти повече в сравнение с 2014 г. Непридружените деца са сред тези, които са с най-висок риск от експлоатация и насилие, включително от контрабандисти и трафиканти.

• Около 20 милиона други деца са мигранти, напуснали домовете си поради различни причини, включително и крайната бедност или криминално насилие. Много от тях са изложени на особен риск от насилие и задържане, защото нямат документи, имат несигурен правен статус, като не съществува системно проследяване и контрол на тяхното благосъстояние – това са децата, които попадат през пукнатините.

Според доклада Изкоренени, Турция е приютила най-големия брой бежанци и вероятно най-голям брой деца бежанци в света. На база собствено население, Ливан е подслонил на голям брой бежанци, с огромен марж: приблизително 1 на 5 човека в Ливан е бежанец. За сравнение в Обединеното кралство има приблизително 1 бежанец на всеки 530 души; a в САЩ 1 на всеки 1200. При разглеждане на страните приемащи бежанци според нивото на доходите в тези държави, обаче, Демократична република Конго, Етиопия, и Пакистан имат на най-високата концентрация на бежанци.

В доклада се твърди, че когато са налице безопасни и легални маршрути, миграцията може да предложи възможности за децата, които мигрират и обществата, към  които се присъединяват. Анализ на въздействието на миграцията в страните с високи доходи установява, че мигрантите са допринесли повече с данъци и социални плащания, отколкото са получили; запълнили са високо и ниско квалифицирани свободни позиции на пазара на труда, като са допринели и за  икономическия растеж и иновациите в приемащите страни.

Но най-важното е, че децата, които са напуснали или насилствено са изселени от домовете си често губят потенциалните ползи от миграцията като образованието – основен движещ фактор за много деца и семейства, които избират да имигрират. Вероятността дете бежанец да не е в училище е пет пъти по-голяма от тази за дете, което не е бежанец. А когато имат възможност да ходят на училище, често именно то е мястото, на което децата бежанци и мигранти срещат дискриминация, включително лошо отношение и тормоз.

Извън класната стая, правни бариери пречат на децата бежанци и мигранти да получават услуги на равни начала с деца, които са местни за страната. В най-тежките случаи, ксенофобията може да ескалира до директни атаки. Само в Германия властите са установили 850 атаки срещу бежански приюти през 2015г.

„Каква цена ще платим всички ние, ако не успеем да осигурим възможности на тези млади хора за образование и по-нормално детство? Как те ще бъдат в състояние да допринесат нещо положително за техните общества? Ако те не могат, не само тяхното бъдеще ще е провалено, но техните общества ще бъдат отслабени.”, каза Лейк.

 В доклада се посочват шест конкретни действия, които ще защитат и помогнат на децата бежанци и мигранти:

• Защита за децата бежанци и мигранти, по-специално непридружените деца, от експлоатация и насилие

• Прекратяване на задържането на деца, които търсят статут на бежанец или мигриращи, чрез въвеждане на редица практически алтернативи.

• Подкрепа за единството на семействата като най-добрият начин за защита на децата и даването им на правен статус.

• Подкрепа за всички деца бежанци и мигранти за учене, както и даване на достъп до здравни и други качествени услуги.

• Настояване за действия спрямо основните причини за мащабните движения на бежанци и мигранти.

• Насърчаване на мерки за борба с ксенофобията, дискриминацията и изолацията.

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org.

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.