Близо 50 милиона спасени човешки животи от 2000 г. досега. Още милиони могат да бъдат спасени до 2030 г.

09.09.2015 14:16

 

Ню Йорк, 9 септември 2015 - Темпът на спад на смъртността сред малките деца в света се е увеличил над два пъти в рамките на едно поколение. Близо 38 милиона човешки животи могат да бъдат спасени до 2030 г., ако напредъкът се ускори допълнително, в съответствие с Целите за устойчиво развитие (SDGs), които световните лидери ще одобрят по-късно този месец.

Данните от доклада на УНИЦЕФ „Подновено обещание - Доклад за напредъка през 2014 г.“ показват, че от 2000 г. насам, когато правителствата се ангажират с постигането на Целите на хилядолетието за развитие (MDGs), животът на 48 милиона деца под петгодишна възраст е бил спасен. Този забележителен напредък е резултат от продължителното усилие на лидерите: да направят спасяването на живота на децата политически приоритет; да подобрят и да използват данните за оцеляването на децата; както и да увеличават употребата на доказани интервенции.

Броят на децата, които умират от предимно предотвратими причини преди да са навършили пет години е 5,9 милиона на година - спад от 53% от 1990 г. Нивото на световен годишен спад на детската смъртност под пет години между 2000 г. и 2015 г. е 3,9%, което е два пъти по-високо от това, което е било през 90-те.

Някои от най-бедните държави в света, показват, че значително намаляване на детската смъртност може да бъде постигнато, въпреки огромните препятствия:

:: 24  от 81 страни с по-ниски средни доходи и ниски такива, включително Камбоджа, Етиопия, Бангладеш и Уганда, са постигнали Целите на хилядолетието за намаляване на детската смъртност под петгодишна възраст с две трети или повече
:: Между 2000 и 2015 г., 21 страни от Субсахарска Африка са променили тенденция за повишаване на смъртността или поне се утроили темпото на напредък в сравнение с 90-те години.

„Спасяването на живота на милиони деца в градските и селските райони, в богатите и бедните страни, е едно от първите големи постижения на новото хилядолетие, като едно от най-големите предизвикателства за следващите 15 години е да се ускори този напредък. Данните показват, че милиони деца може да не умрат - ако съсредоточим по-големи усилия за достигане на всяко дете.“, каза заместник-изпълнителният директор на УНИЦЕФ Йока Брант.

Прости, оказващи силен ефект и рентабилни решения, които допринесоха за това драматично намаляване на смъртни случаи при децата под пет години включват: наблюдение от специалист преди, по време и след раждане; кърмене; имунизация; инсектицидно третирани мрежи против комари; подобрено водоснабдяване и канализация; орална рехидратация при диария; антибиотици за пневмония; хранителни добавки и лечебни храни.

Въпреки този забележителен напредък, светът не е изпълнил поставената Цел на хилядолетието за намаляване на смъртността при деца под пет години с две трети.

Между 1990 г. и края на 2015 г., около 236 милиона деца ще са починали от предимно предотвратими причини преди да са навършили пет години. Днес водещите причини за тази смъртност са: преждевременно раждане; пневмония; усложнения при раждането; диария и малария. Недохранването допринася за почти половината от всички смъртни случаи под петгодишна възраст.

Новите Цели за устойчиво развитие поставят предизвикателство пред страните да увеличат значително усилията си за намаляване на нивата на смъртност при децата под пет години до 25 смъртни случая (или по-малко) на 1000 живородени деца през 2030 г. Ако се увеличи напредъкът, особено в страни, които изостават, светът ще успее да спаси живота на 38 милиона повече деца под петгодишна възраст. 

За инициативата Подновено обещание     
От започването й през 2012 г., инициативата се фокусира върху подкрепа за осъществяването на четвъртата Цел на хилядолетието за развитие за намаляване на процента смъртност при децата под пет години с две трети между 1990 г. и 2015 г., и продължаване на усилията, докато нито едно дете или майка не умира от предотвратими причини. Визията и принципите, защитавани от Подновено обещание - политическа ангажираност, отговорност и социална мобилизация за преустановяване на детската смъртност във всички страни в рамките на едно поколение - трябва да се препотвърдят в Целите за устойчиво развитие, които световни лидери ще одобрят по-късно този месец.

Партньорите, които подкрепят инициативата Подновено обещание, са се ангажирали с пет приоритетни действия:
1. Увеличаване на усилията в страните, изправени пред най-големите предизвикателства със смъртността при децата под пет години;
2. Достигане до повече хора, навсякъде;
3. Адресиране на основните причини за смъртните случаи сред децата под петгодишна възраст;
4. Акцентиране върху съществени фактори, които влияят на детската смъртност, като образование и повече права за жените;
5. Обединяване около обща цел и използване на общи показатели за проследяване на напредъка.

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:      
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

___________________________________

[1]. (Страните с ниски доходи са: Камбоджа, Етиопия, Еритрея, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Уганда и Обединена република Танзания. Страни с по-нисък среден доход са: Армения, Бангладеш, Бутан, Боливия, Египет, Ел Салвадор, Грузия, Индонезия, Киргизстан; Никарагуа; Източен Тимор; Йемен.)

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.