Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България стартират съвместна кампания за правото на децата на глас и етичното им отразяване в медиите

30.05.2016 11:07

 

 

Целта е насърчаване на консултациите с деца и зачитане правото им на мнение по всички въпроси, които ги касаят

Национална телевизия Bulgaria ON AIR и Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) поставят началото на дългосрочна кампания „Моят глас е важен“. Целта й е да популяризира  правото на децата да изразяват доброволно, свободно и безопасно своите позиции по всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено, както и да постави на дневен ред етичното отразяване на деца в медиите. В каузата ще се включат и сайтовете на медийна група Investor – dnes.bg, az-deteto.bg и az-jenata.bg.

Инициативата е в партньорство с Омбудсмана на Р България, Министерство на образованието и науката и Държавна агенция за закрила на детето.

В рамките на кампанията за първи път в национален ефир деца ще имат възможност да участват в различни предавания на Bulgaria ON AIR, за да се убедят зрителите във важността и стойността на тяхната гледна точка дори по теми, които привидно касаят само възрастните. Ако досега дори не сме се замисляли за мнението на децата за състоянието на детските площадки и пътищата в страната, за вредните съставки в храните или условията в българските болници, за насилието и социалната закрила вече ще го чуем с гласа на децата в информационните и развлекателните предавания на Bulgaria ON AIR и сайтовете dnes.bg, az-deteto.bg и az-jenata.bg.

В допълнение на това, изследване на УНИЦЕФ, свързано с отразяването на децата в медиите в България, показва сериозни нарушения на правата на децата, когато се отразяват теми, свързани с тях. Например:

-  Не се запазват в тайна личните данни и лицата на деца, които са в риск или под закрила.

- Уязвимите деца – като жертвите и свидетелите на насилие или престъпление – биват подлагани на „обстрел“ от журналистически въпроси, което ги принуждава да се връщат към случилото се и за пореден път да преживяват травмата, т.е. липсва щадящо отношение към децата, както и уважение към личното им мнение и пространство.

- Най-много се нарушават правата на децата онлайн и в печатните издания (заради липсата на регулаторни органи), но най-голям ефект нарушението има, когато се случи по телевизията - заради широкия й обхват и споделянията в социалните мрежи.

През 2015 г. УНИЦЕФ в България проведе, заедно с Държавната агенция за закрила на детето и с подкрепата на Българска национална телевизия, първата в България национална консултация с деца, в която се включиха доброволно над 6000 момичета и момчета от цялата страна – деца на различна възраст, пол, социален статус, религиозна и етническа принадлежност, физическо и интелектуално развитие. Те заявиха категорично, че най-големите проблеми за тях са:

- Ширещата се бедност, която засяга всички аспекти на живота им;

- Насилието във всичките му форми (както в дома, така и в училище);

- Некачественото образование (което за тях е остаряло, безинтересно, натоварващо и лишено от практическа насоченост);

- Лесният достъп до алкохол и наркотици, който води до тежки последствия.

Затова кампанията на УНИЦЕФ България и Bulgaria ON AIR „Моят глас е важен“ цели от една страна да бъде чут гласът на децата в медийното и обществено пространство, а от друга – да се демонстрират добри практики за отразяване на теми, свързани с децата, техните семейства и обществото по начин, който не нарушава техните права.

Резултати, изводи и препоръки от изследването „Моят глас е важен“ можете да прочетете тук: http://bit.ly/1VnyURG. Целия доклад ще намерите тук: http://bit.ly/1SNXkxN

Освен че посочиха предизвикателствата – децата се ангажираха и с конкретни решения. Част от тях можете да видите тук: http://bit.ly/1YvgKve. Те ще бъдат взети предвид при актуализацията на Националната стратегия за детето в парламента.

ВИДЕО-материал, обобщаващ проблемите и решенията на децата, идентифицирани от самите тях, можете да видите тук: https://youtu.be/IKwYeXTT1AM

Какво представлява ПРАВОТО на детско участие?  
Детското участие е гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето и е право на всички деца – както на индивидуално, така и на групово ниво. На индивидуално ниво, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии, политици) взимат решения, които ги засягат. Като група – децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото – например в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.

Как детското участие се отразява на развитието на личността и цялото общество:

 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Децата нямат право да гласуват, но имат право на глас

27.03.2013 in Проекти

27. март, 2013 г. Над 1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас. След ...

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.