ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ? Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

02.10.2014 13:42

Вижте пълния Доклад 

Процесът на деинституционализация на грижите за деца е процес на дълбока социална промяна, която се осъществява в повечето държави от Централна и Източна Европа и страните от ОНД. Промяна, която тръгва от система, предлагаща настаняване в институции като единствен отговор на проблемите на децата и семействата и цели създаването на една ориентирана към нуждите на детето система, която предлага подкрепа и отговори на проблемите, създаващи рискове за раздялата му от семейството. Нейното осъществяване налага извършване на редица промени в множество структури, законодателство, услуги, процеси. И най-вече промяна в умовете и сърцата на хората. УНИЦЕФ партнира на България в осъществяването на тази социална промяна от създаването на офис в страната през 2006 г.

Напредъкът на България беше признат и с домакинството на съвместно организираната между България и Регионалния офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и страните от ОНД международна министерска конференция през декември 2012 г. посветена на напредъка в реформите в сферата на закрилата на децата и процеса на деинституционализация.

В България Европейският съюз за първи път финансира мащабна програма за деинституционализация чрез структурните си фондове – програмата за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета през 2010 г.

През времето след 2010 г. се отбелязва значителен прогрес в развиването на мрежа от социални услуги за подкрепа на деца и семейства, в развитието на алтернативната семейна грижа, на множество политики и програми за социално включване на уязвими общности и групи. Подобрен е животът на много деца, за които е предотвратено извеждането им от семействата чрез различни форми на семейна подкрепа или са изведени от специализираните институции в семейна или близка до семейната грижа. Те се развиват по-добре, част са от живота на общността, намериха нови приятели, получават повече грижи и внимание.

Като всяка мащабна социална промяна, процесът на деинституционализация се нуждае от периодичен преглед и независим поглед, които да отговорят на въпроси като: до каква степен се постигат заложените цели, те все още ли са валидни, предвидените дейности водят ли до тяхното осъществяване, как би трябвало да продължи процесът. Това беше и целта на Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ при възлагането в началото на 2014 г. на външна оценка на изпълнението на Националната стратегия за деинституционализация в България.

Бързият преглед на процеса на деинституционализация ни дава възможност да видим докъде сме стигнали, дали усилията, които полагаме, са достатъчни и какво ни е нужно, за да може каузата ни да има успех и промяната да се случва.

Показателна за вярната посока, в която сме поели, е оценката на Джоана Роджърс, че реформата в грижата за децата в България допринася за подобряване на благосъстоянието им и ще продължи да има положително въздействие върху най-уязвимите членове на обществото.

Надяваме се изготвеният доклад да бъде използван от заинтересованите страни в страната в дискусията за приоритетите и подходите в продължаващия процес на деинституционализация, базиран на правата и интересите на всяко дете.

Таня Радочай                                                                                                                Ева Жечева

Представител на УНИЦЕФ за България                                                                 Председател на ДАЗД

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

Приемна грижа

01.01.2009 in Проекти

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.