Да достигнем децата „останали вкъщи“ чрез спешни образователни мерки

05.02.2014 16:23

УНИЦЕФ, заедно с партньорите в Йордания, разширява обхвата на образователните програми, за да достигнат до тревожно високия брой деца „останали вкъщи“ ,изостанали с учебния материал с три и повече класа, като вече не биха могли да се включат в образователния процес в държавните училища.

По оценка на УНИЦЕФ близо 60 000 сирийски деца, както и други уязвими групи йордански деца, са твърде изостанали с учебната програма, за да могат да продължат образованието си в обществените училища и се нуждаят от спешни мерки за включване в неформални образователни програми.  

Много от тези деца прекарват по-голямата част от времето си вкъщи. Те споделят, че се чувстват отегчени и разстроени, както и че са започнали да губят надежда за бъдещето, защотовече имат по-малко възможности.

Сирийските деца живеят с емоционалния стрес от конфликта и разселването, като това ги прави податливи на манипулации и злоупотреби. Много от родителите държат децата си вкъщи като мярка на закрила. При психологичната оценка на младежите в бежанския лагер в Заатари става ясно, че най-разпространения метод за справяне с даден проблем, при 71 % от отговорилите е „да се оттегля и да се скрия“.  

Тази година УНИЦЕФ, заедно с партньорите си, планира да достигне още 30 000 „останали вкъщи“ сирийски и уязвими йордански деца посредством ускорени и неформални образователни програми из цялата страна. 

Съществуващите програми ще разширят обхвата си, като например тези в обществения център в Бага в Източен Аман, където повече от 2 000 деца чакат да бъдат включени. Ще бъдат открити още 26 такива центъра в страната.

Обхващането на децата, които не посещават училище, е ключово и им носи чувство на смисъл, сигурност и нормален живот, а също така би ги свързало с връстниците и общностите им. Неформалните и възстановяващи часове ще върнат учениците обратно в училище и ще допринесат за придобиване на жизненоважни умения и основно образование, за да осигурят на тези деца бъдеще.

Повече от 80 %, от около 595 000 сирийски бежанци в Йордания, обитават градовете и селата, а не бежанските лагери. УНИЦЕФ се фокусира върху разширяване обсега на програмите си за достигане на всички деца в Йордания с жизненоважните за тях образователни алтернативи.  

За повече информация:

Жаклин Цочева, Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02-96-96-208 

 

 

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.