Да спрем настаняването на деца под 3 г. в институции

15.05.2013 14:13

В страните от ЦИЕ/ОНД се наблюдава най-високия в света процент на деца, които растат в условията на формална алтернативна грижа: 1,3 млн. деца или повече от едно дете на всеки сто. Броят на децата, настанени в институции във всичките 22 държави и територии от ЦИЕ/ОНД, е стряскащ – най-високият в света. В социални домове живеят повече от 626 000 деца. Процентът на децата, поверени на грижите на институциите в ЦИЕ/ОНД, остава почти без промяна след 2000 г., но в периода между 2000 и 2007 г. в 12 страни делът на децата в институции нараства. Това сочи, че настаняването в домове е все по-честа практика за повече от половината държави, независимо от продължаващите реформи.
 
 
 
Повече информация можете да прочетете в прикачения файл.
Интервю на представителя на УНИЦЕФ България Таня Радочай

Подкрепа на деинституционализацията

08.10.2008 in Проекти

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез ...

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 in Проекти

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.