Деца от над 15 общини – приятели на детето дадоха своите препоръки как да направят площта около Централна гара София по–приятелска среда за децата

26.06.2012 15:04

Днес, 26 юни, в хотел Принцес Дедеман, над 20 деца от близо 15 общини и градове приятели на детето дадоха своите препоръки как площта на Централна гара София и около нея да станат по-приятелска среда за децата.

Основните препоръки на децата са свързани със сигурността на гаровото пространство, достъпа до информация за пътуващите, както и хигиената. Сред дискутираните теми бяха също и до каква степен тази основна входна точка към столицата е пригодена за деца и хора с различна степен на увреждане, както и за слепи и глухи хора.

Децата развихриха въображението си и с помощта на сдружение „Трансформатори" и асоциация "Родители" представиха иновативни и разнообразни идеи как да се преобрази пространството, за да бъде то по-приятно и достъпно за децата. Предложенията им ще бъдат предоставени на вниманието на Министерство на транспорта и Голяма Столична община.

Представянето е част от двудневна Международна конференция на градовете и общините - приятели на детето „Здравето и правото на игра на детето", организирана от УНИЦЕФ.

Община-приятел на детето

01.10.2010 in Проекти

Това е град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата, a нуждите, ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.