Деца споделиха своите идеи за положителна промяна с УНИЦЕФ и ДАЗД

24.04.2015 14:57

 

Консултацията беше връхната точка на мащабно допитване сред хиляди младежи в рамките на кампанията за детско участие „Моят глас е важен“

24 април 2015 г., София – Постоянният представител на България в ООН, Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Държавната агенция за закрила на детето се срещнаха с деца и младежи от цялата страна – на различна възраст, с различен социален статус, етнически произход и физически възможности. Идеята беше ръководителите на отговорните институции да се запознаят от първо лице с предложенията на децата и младежите за подобряване на основните аспекти в техния живот – като семейна среда, образование, социална закрила, право на мнение, развитие, свободно време, солидарност с децата по света и други.

Над 30 деца разговаряха лично с постоянния представител на България в ООН посланик Стефан Тафров, с представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай и с председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Те бяха избрани сред близо 7-те хиляди, които от 10 март до 10 април попълниха първото по рода си пряко и широкомащабно онлайн допитване сред децата в България и се включиха във фокус групи. В тях участваха децата от малки и големи населени места; деца с различни етническа принадлежност; деца с увреждания; деца, които са потребители на социални услуги; деца от ученически съвети и младежки групи. 

Децата идентифицираха и представиха пред възрастните основните предизвикателства в няколко области – бедност, некачествено образование, насилие и безпрепятствен достъп до наркотици, цигари и алкохол.

 Бедността е ключов проблем. Децата я усещат в липсата на материални блага и всекидневна грижа, както и в отсъствието на родителите си, които работят много или на друго място – в по-голям град или в чужбина.

Почти всички деца заявяват, че обичат да ходят на училище и ценят образованието като начин да имат по-добро бъдеще и да се развиват. Същевременно обаче, според децата има остра нужда от осъвременяване на учебния материал, на начина на преподаване и на образователната система като цяло. За тях е много важно усвояването на по-приложими знания и умения, възможността за практика и трупане на опит, по-интерактивното обучение и използването на съвременните технологии.

Основни проблеми за децата в училище и в социалната среда са насилието във всичките му форми – физически и психически тормоз, унижение и грубост, както и безпроблемния достъп до вредни или забранени вещества.

Децата споделят още, че имат нужда от приятелско общуване с техните връстници и възрастните около тях, за да се чувстват сигурни, уверени и удовлетворени. Голяма част от децата заявяват, че възрастните се вслушват в тяхното мнение, но същевременно повечето децата се притесняват да спорят с възрастни и учители и да отстояват позицията си

За подобряването на всички тези сфери от живота на децата самите те споделиха с институциите редица решения и предложения. Сред тях са групи по интереси в социалните мрежи; часове в училище, посветени на детските права; семинари и обучения за родители и младежи; подобряване на материалната база в училищата и условия за пълноценно свободно време в градската среда; стипендии за даровити деца; подпомагане на децата със специални потребности и техните семейства; по-голямо присъствие в медиите на самите деца, на които да им бъде дадена възможност лично да изразяват мнението си по важни за тях теми.

 Освен това децата и младежите отправиха и 5 основни въпроса към ДАЗД и УНИЦЕФ:   
- Защо децата в България имат по-лесен достъп до цигари, алкохол и наркотици в сравнение с останалите деца по света?    
- Какво правят държавните органи за интеграцията на децата от етнически малцинства?    
- Защо децата често проявяват голяма агресия към собствените си съученици и връстници?  
- Какви са най-честите сигнали, които постъпват на националната горещата телефонна линия за деца – 116 111?      
- Какво кара представителите на ДАЗД, УНИЦЕФ и ООН да се занимават с детските права и да са посветили работата и живота си на каузи в подкрепа на децата?

Децата обещаха да предоставят писмено своите изводи, препоръки и въпроси на държавните институции, а ДАЗД се ангажира да направи всички тях достояние на властите в страната – заедно с анализа на отговорите на близо 7-те хиляди деца и младежи, които се включиха в информационната и социална кампания на УНИЦЕФ „Моят глас е важен“.
 
Вижте повече тук за идеите, предложенията и решенията, които децата дадоха по време на националната консултация, организирана от УНИЦЕФ. Всички набелязани предизвикателства и техните решения се очаква да допринесат за актуализацията на Националната стратегия за детето

 

За Националната стратегия за детето (2008-2018):   
Стратегията е основният документ, който определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България. Тя е разработена в съответствие с принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност. Съгласно Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната стратегия, Министерският съвет приема ежегодно Национална програма за закрила на детето, предложена от Министъра на труда и социалната политика и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

За правото на детско участие:    
Това представлява информирано и доброволно включване на децата – в това число деца от маргинализираните групи, деца на различна възраст и с различни способности – във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено. Детското участие е гарантирано от международното законодателство и е право на всички деца – както индивидуално, така и на групово ниво. На индивидуално ниво децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчитани, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) вземат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние на решенията, които се вземат в обществото – в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.

За УНИЦЕФ:        
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България - 0888 40 63 83, ispasov@unicef.org

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.