Деца умират всеки ден, заради несигурните доставки на вода и лошата санитаризация и хигиена, казва УНИЦЕФ

22.03.2013 10:14

 

Съобщение до медиите

 

 

 

 
 

 

 

Ню Йорк, 22 март 2013 г. - Наред с отбелязването на Световния ден на водата днес, УНИЦЕФ призовава правителствата, гражданското общество и обикновените граждани, да помнят, че зад статистиката стоят лицата на децата.

В световен мащаб около 2000 деца на възраст под пет години умират всеки ден от диария и други заболявания, като около 1800 от тези смъртни случаи са свързани с вода, санитарни условия и хигиена.

"Понякога ние се фокусираме толкова много върху големите цифри, че не можем да видим човешките трагедии, които лежат в основата на всяка статистика", казва Санджай Виесекера, глобален ръководител на програмата на УНИЦЕФ „Вода, санитарни условия и хигиена“.

"Ако 90 училищни автобуси, пълни с деца, се разбиват всеки ден и няма оцелели, светът щеше да забележи. Точно това е обаче, което се случва всеки ден, заради лоша вода, лоши санитарни условия и липса на хигиена."

Почти 90% от детската смъртност от диарийни заболявания е пряко свързана със замърсена вода, липса на санитаризация, или неадекватна хигиена. Данните за смъртни случаи значително са намалели през последното десетилетие, от 1,2 милиона годишно през 2000 г. до около 760,000 годишно през 2011. УНИЦЕФ казва, че това все още е твърде много.

Данни на УНИЦЕФ за детската смъртност показват, че около половината смъртни случаи на деца под пет-годишна възраст са концентрирани основно в пет страни: Индия, Нигерия, Демократична република Конго (ДРК), Пакистан и Китай. Двете страни - Индия (24 на сто) и Нигерия (11%) - заедно представляват повече от една трета от всички смъртни случаи на деца под пет години. Същите тези страни също имат значителни популации без подобрено водоснабдяване и канализация.

От 783 000 000 души по целия свят, без подобряване на питейна вода, има 119 000 000 в Китай; 97 млн. в Индия, 66 милиона в Нигерия 36 млн. в Демократична република Конго; и 15 милиона в Пакистан.

Данните за санитарните условия са още по-мрачни. Без подобряване на санитарните условия в тези страни са: Индия - 814 милиона; Китай - 477 милиона; Нигерия - 109 млн.; Пакистан - 91 милиона и 50 милиона в Демократична република Конго. Подобренията във водата и санитарните условия значително ще допринесат за намаляване на детската смъртност в тези региони.

"Числата могат да бъдат изтощители, но те представляват реалния живот, истинските деца", казва Виесекера. „Всяко дете е важно. Всяко дете има правото на здравеопазване, правото да оцелее, правото на бъдеще, което е толкова добро, колкото можем да го направим. Ако в общността за развитие ние не търсим ежедневно лицата на малките деца, все едно сме се вторачили в нищожни точици от хиляди километри."

Виесекера казва, че постигнатият напредък от 1990 г. показва, че с политическата воля, с инвестициите, с акцент върху собствения капитал и при достигане на най-трудното, всяко дете трябва да бъде в състояние да получи достъп до подобряване на питейна вода и санитарни условия, може би в рамките на едно поколение.

# # #

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии, за да помогне на в оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ на детското здравеопазване и пълноценното хранене, добро водоснабдяване и канализация, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и защитата на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства. За повече информация за УНИЦЕФ и работата и, посетете:

www.unicef.bg и на нашата Facebook страница.

За повече информация:

Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: + 1 212-326-7586; Mobile: + 1 917-213-4034; rwallace@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.