Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Националният институт на правосъдието подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество

26.10.2015 11:26

УНИЦЕФ и Националният институт на правосъдието ще работят заедно в защита на правата на децата, които участват в правни процедури

Днес, 26.10.2015 г. Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, и Драгомир Йорданов, директор на Националния институт на правосъдието, подписаха меморандум за сътрудничество. Основната му цел е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на българските магистрати за защита на правата на децата, участващи в правни процедури.

Областите, в които основно ще си сътрудничат двете страни са: развиване и укрепване на капацитета на българските магистрати за прилагане на правата на децата, участващи в правни процедури в рамките на гражданския, наказателния и административния процес; насърчаване на междуинституционално сътрудничество, координация и взаимодействие в областта на реализирането на правата на децата, участващи в правни процедури и планирането на политиките за правосъдие и закрила на децата; повишаване на институционалния капацитет за редовно събиране и обмяна на данни за децата, участващи в правни процедури; повишаване на институционалния капацитет за проучване и изследване на съдебната практика по граждански, административни и наказателни дела с участието на деца.

За УНИЦЕФ:    
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,  
тел.: 02/9696207,  
E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

 

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.