Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Националният статистически институт подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество

21.05.2018 16:15

Днес, 21.05.2018 г. Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, и Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт на Република България,    подписаха меморандум за сътрудничество. Основната му цел е създаването на устойчива цялостна система за наблюдение на ситуацията на децата в Република България.

Областите, в които основно ще си сътрудничат двете страни са:

  • :: Укрепване на междуинституционалното сътрудничество, координация и взаимодействие, насочени към събирането и обмяната на данни, свързани със състоянието на децата в Република България в области като здравеопазване, образование, закрила, правосъдие, достъп до социални услуги и други;
  • :: Предоставяне и обмяна на данни от национални, регионални и международни изследвания, свързани с правата на децата;
  • :: Повишаване на капацитета на ключови министерства и агенции за редовно събиране, анализ и обмен на данни за децата в Република България;
  • :: Разработване и въвеждане на унифицирани тематични индикатори за състоянието на децата и за наблюдението и периодичното отчитане на целите, заложени в национални, европейски и международни стратегии и политики, свързани с правата и благосъстоянието на децата в Република България;

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

ДА на кърменето на обществени места!

01.08.2017 in Проекти

В световната седмица на кърменето УНИЦЕФ България и партньори стартират дългосрочна насърчителна кампания ...

УНИЦЕФ: Да чуем гласа на младежите!

25.09.2017 in Проекти

Една от ключовите теми е признаването на юношеството като удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

Децата и медиите. Мисия: етично отразяване

25.04.2018 in Проекти

Професионалната журналистика има ролята и отговорността не само да зачита детските права, но и активно да ги отстоява в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.