ЕС и УНИЦЕФ казват: По-малко деца в интернати и реформи в детското правосъдие

28.06.2013 09:39

Доклад за децата и правосъдието в Централна и Източна Европа, и Централна Азия 

Брюксел, 28 юни 2013— Въпреки реализираните реформи в положителна насока за децата в Централна и Източна Европа, и Централна Азия, все още пред тях стоят сериозни пречки по отношение детското правосъдие, сочи последният доклад на ЕС и УНИЦЕФ, представен на конференция по темата.

Докладът "Детско правосъдие в ЦИЕ: Напредък, Предизвикателства, Пречки и Възможности" посочва, че броят на децата осъдени на затвор в региона, е намалял. Става ясно обаче, че децата са обект на лошо отношение, често стигащо до малтретиране във всички страни, включени в изследването. Допуска се и изпращане в строг тъмничен затвор в приблизително всички от страните.

Законодателството в много от тях се приближава стъпка по стъпка до международните стандарти. И най-важното, промените, които касаят утежнения законодателен стил, заедно с други реформи водят до значително намаляване на броя деца в затворите.

Въпреки постигнатия напредък, все още има много, което да се направи, когато говорим за правата на децата.Трябва да се преодолее институционализирането на децата и да се намали бюрокрацията в процеса на подкрепа на семействата. Като нашата намеса не свършва с това. Изключително важно е  съседните страни не просто да се придържат към международните стандарти за правата на човека, те трябва да приложат ефективно най-новите и приети практики в наказателно право, които в някои страни са изключително прогресивни“каза Щефан Фюле, Европейски Комисар по разширяването и съседската политика при встъпителната си реч на конференцията.

“Колкото повече деца в конфликт със закона са изолирани от обществото, толкова по-трудно ще е да ги излекуваме после“, каза Йока Брандт, Заместник Изпълнителен Директор на УНИЦЕФ. “Напредък има, но правосъдието често е сляпо за нуждите на децата. Системите за правосъдие трябва да се нагодят към децата и да са в съзвучие с техните права.”

В конференцията на високо равнище се включиха 120 министъра на правосъдието, омбудсмани и представители на гражданското общество, международни организации и ЕК. Заседателите проведоха тематични дебати по проблемите, посочени в доклада, който е плод на тригодишен проект, финансиран от ЕК и съчетава интервюта с деца и наличните оценени и проблемни случаи. Страните, включени в проекта, са Армения, Азърбайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан и Украйна.

Проектът цели промени в законодателството и капацитет за изграждане на алтернативи на интернатите. Проучването, което бе реализирано от УНИЦЕФ, омбудсманите и гражданското общество, относно тормоза и малтретирането на деца и свидетелствата на децата за побой, изнасилване и унижения зад решетките, цели ангажиране на властите за борба с тези практики.  

ЕС и УНИЦЕФ приветстват усилията от страна на правителствата в региона, включително страните, на които им предстои присъединяване в европейския съюз, по разширяване обхвата на реформите по посока на спазване на правата на децата в контекста на детското правосъдие. По-всеобхватните реформи ще сложат край на безнаказаността на властите и ще осигурят правна защита на всички деца, които са жертви или свидетели на престъпления. 

Конференцията приключва в петък с деклариране на политическите приоритети на правителствата в тази насока в бъдеще.

За повече информация:

Интернет страница на Европейския инструмент за демокрация и човешки права:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm

Интeрнет страница на Европейския комисар по разширяване и съседство Щефан Фюле:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

Връзка към доклада “Детско правосъдие в страните от Централна и Източна Европа и ОНД: Предизвикателства, пречки и възможности”: http://www.unicef.org/ceecis/EU_UNICEF_Juvenile_Justice_in_the_CEECIS_Region.pdf

За контакти:

Европейска комисия:

Peter Stano  (+32 2 295 74 84) Peter.STANO@ec.europa.eu

Anca Paduraru  (+32 2 296 64 30)

УНИЦЕФ:

Lely Djuhari (+41 792 044482) ldjuhari@unicef.org

 

Подкрепа на деинституционализацията

08.10.2008 in Проекти

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез ...

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.