Единадесет бебета, настанени в приемни семейства по проект Семейство за всяко дете, ще бъдат орисани

13.10.2011 09:32

13 октомври 2011 г.

В навечерието на деня на Света Петка Българска, закрилница на българските деца, Областният център по приемна грижа в гр. Шумен организира първа церемония по орисването на новородени бебета, за които се грижат приемни родители.

Новородените бебета, настанени от началото на годината в приемни семейства по проект «Семейство за всяко дете» в партньорство с УНИЦЕФ, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, областния управител на област Шумен и Община Шумен  са 12. Едно от тях вече се радва на грижите на своите рождени родители. Останалите 11 бебета ще получат своята пътеводна светлина от своите орисници.

Орисниците са: Дияна Христова - заместник директор на ДКТ „Васил Друмев", Шумен; Снежка Иванова - адвокат;  Красимира Александрова - директор на РБ „Стилиян Чилингиров"; Майя Грозданова - координатор на Проект „Семейство за всяко дете", УНИЦЕФ България; Венета Господинова - директор КСУДС; Ася Асенова - нотариус; д-р Виктор Минчев - Доректор на МБАЛ, Шумен; Румяна Николова - социален работник МБАЛ, Шумен; Драгомир Янков - Директор РДСП, Шумен; Милена Петкова - инспектор ДПС при РУ „Полиция"; старша акушерка Веска Райчева - МБАЛ, Шумен.

Церемонията ще се проведе на 13 октомври 2011 г., от 10:00 часа в сладкарница „Мики" в градската градина на Шумен.

За проекта „Семейство за всяко дете"

Проект „Семейство за всяко дете" стартира през 2010 г. в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, областния управител на област Шумен и Община Шумен.

Проектът се реализира със средствата набрани от благотворителното предаване на bTV „Великолепната шесторка" 2, дарение от българското правителство, както и със собствени средства на УНИЦЕФ.

Проектът целида осигури грижа в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД Шумен;да развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семейства в риск в областта, при който деца до 3-годишна възраст не се настаняват в институции;да подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

Домът в Шумен ще бъде закрит, а персоналът ще премине през специализирано обучение, след което с конкурси част от специалистите ще бъдат наети при реализирането на нови социални и здравни услуги за същите деца и техните семейства. Процесът ще продължи над 2 години.

Моделът, който УНИЦЕФ ще създаде със средствата от проекта, ще бъде интегриран в законодателството, така че поетапно, с държавно финансиране, да бъдат закрити всички домове за бебета у нас, а за всяко дете да бъде осигурено семейство.

Какво постигнахме до момента?

През януари - септември 2011 г. са подготвени здравни и психологическите оценки на всички деца. От направените оценки става ясно, че основна причина за забавянето на децата в говорното и/или двигателното развитие е липсата на индивидуална грижа и стимулираща среда в дома.

Междувременно социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен и отделите за закрила на детето  извършилха оценка на семействата на децата на базата на интервюта със родителите, посещения и наблюдения на семейството, за да установят кое е най-доброто решение за всяко дете.

Социалните проблеми на семействата са основната причина за изоставяне на децата в дома в над 70% от случаите. Като водещи мотиви се посочват липса на доходи, на жилище, безработица, поради неграмотност и липса на квалификация, невъзможност да се осигури здравна грижа за новороденото, грижа за други деца. Нежелана бременност е причина за изоставяне при 5 до 10% от жените, предимно от малолетни, непълнолетни и самотни майки. Тежкото здравословно състояние на детето е определящо за родителите при близо 15 % от всички случаи в дома.

От месец април 2011 г. комплексът за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен работи по превенция на изоставянето. Специализирани социални работници консултират бременните и майките, при които има риск от изоставяне на децата и им предоставят подкрепа за задържане на децата в семейството.

До началото на септември 2011 г. 72 майки са информирани и консултирани в Родилно отделение.

От 2009 година в област Шумен функционира Областен център по приемна грижа, финансиран от УНИЦЕФ, който активно подпомага работата по проект „Семейство за всяко дете". Благодарение на усилията на социалните работници от центъра, в област Шумен има най-голям брой бебета, настанени в приемно семейство, директно от родилен дом - 9 деца към септември 2011г.

Една от услугите, които са създадени по проекта са Семейно-консултативните центрове за родители и малки деца. Първият от тях е центърът в гр. Шумен. Екипът започнa работа от месец октомври и в момента е в процес на обучение.

В рамките на 11 специализирани модула, екипите ще повишат професионалните си умения в областта на социалните услуги, работата с деца и семейства, мобилна работа във високо рискови общности, ранното детско развитие.

За        УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече     информация:
Жаклин Цочева, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България, тел.: 02-96-96-207; E-mail: jtzocheva@unicef.org

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.