Една година Семеен център в град Велики Преслав

10.10.2013 09:26

За една година екипите на Центъра са консултирали 516 рискови семейства с бебета и малки деца.

Велики Преслав, 8 октомври 2013 г.
Семейният център в град Велики Преслав, подкрепен от УНИЦЕФ, навърши една година. Центърът интегрира социални, здравни и образователни услуги и предлага консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск.

Основен фокус в дейността на Центъра е работата по превенция изоставянето на деца и настаняването им в институции. Мобилни екипи от специалисти идентифицират семейства с деца в риск от изоставяне, следят и насочват бременни жени в риск към системата на здравеопазване за консултация и подкрепа, повишават здравната грамотност в рисковите общности. Центърът във Велики Преслав разполага с изнесена група в село Върбица.

Сред гостите на празника бяха представители на социални, детски и здравни заведения от региона и кметове на села, посещавани от екипите на Центъра. Цветя, поздравления и пожелания за продължаване на успешната дейност изпратиха лично кметовете на гр. Велики Преслав и гр. Смядово г-н Александър Горчев и г-жа Иванка Петрова, заместник-кметът на с. Върбица г-н Борислав Георгиев, управителите на Семейния център в Шумен г-н Драгомир Драганов и на Семейния център в Нови Пазар – г-жа Мария Николова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ г-жа Надежда Жекова и ръководителят на Центъра за „Майчино и детско здраве“ в Шумен г-жа Янита Спирова.

Наред с поздравленията по случай празника, г-жа Майя Грозданова, координатор на проекта „Семейство за всяко дете", изтъкна, че „Семейният център във Велики Преслав има много добра организация на работа и е единственият от трите Семейни центъра в Шуменска област с изнесено работно място във Върбица, което разширява обхвата на работата така, че се достига до повече семейства с деца в нужда.“

За една година Центърът е консултирал 516 рискови семейства с бебета и малки деца от трите съседни общини. На 97 деца са осигурени безплатни здравни изследвания и успешно са записани на детска градина. Реинтегрирани в биологичното си семейство са 9 деца на 5 семейства. Оказано е съдействие на 14 деца без родители за настаняване при техни близки и роднини. На 47 семейства е осигурена административна подкрепа за подаване на документи към дирекция „Социално подпомагане“, а над 90 семейства са придружени до там. Организирано е посещение при лекар-специалист за 30 деца, а други 13 деца с пропуснати имунизации са снабдени с индивидуални схеми на имунизации, които са и задължителни за постъпване в детска градина. Извършени са първични прегледи при акушер-гинеколог на 95 здравно неосигурени жени, като на бременните е осигурено и проследяване на бременността, както и преглед за издаване на удостоверение за еднократна помощ преди раждане.

Кметът Иванка Петрова насърчи социалните работници на Центъра като каза, че е подготвено помещение за срещи и консултации с местната общност и в гр. Смядово. 

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.