Една година Център за майчино и детско здраве, създаден от УНИЦЕФ, е в подкрепа на бременни и семейства на малки деца в област Шумен

21.03.2014 15:30

Днес Център за майчино и детско здраве в област Шумен, подкрепен от УНИЦЕФ, навърши една година от създаването си. За този период  медицинските сестри и акушерки на Центъра са извършили близо 6000 домашни посещения в над 2000 семейства в областта, като на всяко от тях е осигурена нужната му подкрепа – насърчаване за кърмене и пълноценно хранене, насоки за грижа за здравето и развитието на детето, както и помощ в първите, най-трудни, дни след раждането. Над 20% от семейства са били посетени повече от три пъти, с оглед на специфичните им нужди и затрудненията, които изпитват в отглеждането на децата си.

В периода 16 декември 2013–16 Март 2014 работата на Центъра се подкрепя от стратегическото партньорство между Пощенска банка и УНИЦЕФ – „Най-добър старт за всяко дете“.  Само за три месеца клиентите и служителите на Пощенска банка са дарили над 180 000 лв.

Целта на УНИЦЕФ, подкрепена от банката, е развиване на мрежа от подобни Центрове за майчино и детско здраве в няколко области на страната, а в дългосрочен план - изграденият модел да бъде приложен на национално ниво, за да се подкрепят всички родители на малки деца в България.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02-96-96-208 

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.