Едно от четири деца в конфликтни зони не посещава училище

12.01.2016 09:00

 

 

Близо 24 милиона деца, които живеят в кризисни зони, остават извън училище, съобщава УНИЦЕФ

НЮ ЙОРК, 12-ти януари 2016 – В 22 страни, засегнати от конфликти, близо 24 милиона деца, които живеят в кризисни зони, остават извън училище, съобщава УНИЦЕФ.

Анализът посочва, че едно от четири от 109,2 милиона деца в начална и прогимназиално училищна възраст - обикновено между 6 и 15 години - живее в конфликтни райони и е лишено от образование. Южен Судан е с най-голям дял деца - 51% в начална и прогимназиална възраст, които нямат достъп до образование. Нигер е на второ място с 47%, следвана от Судан (41%) и Афганистан (40%).

„Децата, живеещи в страни засегнати от конфликти, са загубили домовете си, членове на семейството, приятели, своята безопасност и спокойствие. Сега, без да имат възможност за учене на основни неща като четене и писане, те са изправени пред риск да изгубят и бъдещето си и да бъдат лишени от възможността да допринесат за техните икономики и общества, когато достигнат зряла възраст ", каза Жо Борн, началник образователни въпроси в УНИЦЕФ.

В страните, засегнати от конфликти, събирането на данни за деца, е изключително трудно и затова тези цифри може да не отразяват адекватно мащаба на предизвикателството.

УНИЦЕФ се опасява, че ако предоставянето на образование в извънредни ситуации не стане приоритет, едно поколение от деца, които живеят в конфликт, ще расте без необходимите умения, за да допринесе за страните и икономиките, в които живее, което ще изостри още повече отчаяното положение на милиони деца и техните семейства. Образованието продължава да бъде един от секторите, с най-малко финансиране при хуманитарни дарителски призиви. В Уганда, където УНИЦЕФ предоставя услуги на южносуданкси бежанци, недостига на финансиране за образование е 89%.

„Училището дава на децата знания и умения, които са им необходими, за да се възстановят техните общности, след като конфликтът приключи, а в краткосрочен план образованието им осигурява стабилността и възможност да се справят с травмата от преживяното. Училищата могат да защитят децата от опасностите около тях. Когато децата не са в училище, те са изложени на повишен риск от насилие, експлоатация и въвличане във въоръжени групировки“, допълни Жо Борн, началник образователни въпроси в УНИЦЕФ.

По време на периоди на нестабилност и насилие, училищата стават повече от място за учене. УНИЦЕФ работи за създаване на безопасна среда, където децата могат да учат и да играят, за да се възстанови нормалността в живота им.

Въпреки тези усилия, несигурността и липсата на средства възпрепятстват образованието и разпространението на учебни материали в конфликтни ситуации.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Tel: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Подкрепа за недостижимите деца

10.10.2010 in Проекти

Проектът "Подкрепа за недостижимите деца" подкрепи създаването на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. ...

Превенция на отпадането от училище

01.10.2008 in Проекти

Образованието в България заема челно място в ценностната система на българина, като този приоритет придоби още ...

Бъди БЛАГОДЕТЕЛ и дарявай детство!

01.11.2011 in Проекти

Децата имат нужда от грижа всеки ден, всяка минута, постоянно. Ако всеки от нас помага редовно, те няма да бъдат ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.