Европа: Нова пътна карта за подобряване на ситуацията на непрдружените и разделени от семействата си деца бежанци и мигранти

11.07.2017 18:37

Женева, 10 юли – ВКБООН (агенцията на ООН за бежанците), УНИЦЕФ и Международния спасителен комитет (МСК) днес представиха нови правила за действие за подобряване на ситуацията на децата бежанци и мигранти, които пристигат и остават в Европа, без родители и близки хора.

Пътната карта* подчертава нуждата децата да бъдат идентифицирани; да бъдат регистрирани чрез процедури, адаптирани за деца, и да се изградят взаимоотношения на доверие с тях, колкото е възможно по-рано. Гаранция, че добре обучени настойници поемат незабавна отговорност за детето; ангажиране на културни медиатори и мобилизиране на приемащите общности – това са съществено важни мерки, които могат да помогнат за изграждане на отношения на доверие и закрила на децата от контрабандисти, трафиканти или насилие в семейството.

Документът дава препоръки, базирани на мащабен консултативен процес, ръководен от трите организации, с участието на близо 100 представители на професионалните среди, включително настойници, психолози, социални работници и адвокати, както и представители на отговорните институции от няколко европейски страни и Европейския съюз, заедно с деца бежанци и мигранти от целия континент.

Резултатите показват, че докато  в много страни съществува солидна правна рамка за закрила на детето, бюрократичните процедури често са сложни и скъпи, като не вземат предвид най-добрия интерес на децата бежанци и мигранти, което води до тежки последствия за тяхното благосъстояние и бъдеще.

Ефикасните и хармонизирани процеси биха могли да помогнат на децата да разберат процедурите и да имат достъп до закрила и решения в съответствие с най-добрият им интерес, както е подчертано в новата Пътна карта за подкрепа.

„Много от тези деца са преживяли ужасяващо насилие, сексуално посегателство, станали са жертви на трафик, емоционален и психологически стрес не само по време на пътуването си, но и след пристигането си в Европа. Те заслужават по-добра закрила и грижа от Европа. Всички решения и действия трябва да поставят във фокуса си най-добрия интерес на детето. Всички ние можем да постигнем това, а новата Пътна карта ни показва пътя как да го направим.“ – това заяви Даян Гуъдмън, заместник директор на ВКБООН за Европа и Централна Азия.

„Децата бежанци и мигранти, пътуващи към Европа, са поели сами по опасен път, белязан от бюрократични препятствия и несигурност на всяка стъпка – дори достигнали крайната си дестинация. Тези Пътна карта очертава пътя напред за децата, които да получат същото ниво на закрила, доверие и защита, като децата, които живеят във всяка друга европейска страна.“ – каза Дейвид Маклафлин, заместник директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия.

Ситуацията за непридружените и разделени от семействата си деца бежанци и мигранти се е влошила откакто през 2015г. се увеличава броя на пристигащите, което е довело до по-често задържане и повишаване на използването на институционална грижа, по-малко възможности за събиране със семействата им и повишаване на безпокойството свързано с депортиране.

Пътната карта също така поставя силен акцент върху осигуряване на безопасност, подходяща грижа, мерки и услуги, както и дългосрочни решения за тези деца, взети съобразно техните специфични нужди.

„Децата, които интервюирахме ясно заявиха колко е важно да бъдат чути и овластени. Децата бежанци и мигранти имат надежди, мечти и невероятен заряд, и енергия, за да ги постигнат. Чрез образование, групи за подкрепа, спорт и обучение, те могат да започнат техни собствени проекти, за да преодолеят трудностите, които са преживели, ако бъдат подкрепени и ако получат шанс“ – допълни Анналиса Брусати, старши технически съветник по закрилата на детето в МСК.

*Пътната карта „Път напред към подобрени политики и практики за непридружени и разделени от семействата си деца бежанци и мигранти в Европа“ може да бъде намерена тук: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/58434

За УНИЦЕФ:  

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
Тел.: 02 9696 208 
е-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.