Финален отчет за проекта “Малка детска къща” на УНИЦЕФ България, изпълняван в подкрепа на децата от с.Могилино с помощта на bTV

30.08.2010 19:06

ФИНАЛЕН ОТЧЕТ

I. Проблемът

Британският документален филм "Изоставените деца на България", излъчен по Би Би Си обрисува недопустимото положение в един дом за деца и млади хора с умствена изостаналост (ДДМУИ) в с. Могилино. Правителството на Република България разработи план за действие, чиято крайна цел е закриването на дома в с. Могилино и настаняването на децата и младите хора в алтернативни форми на услуги. Планът за действие цели осигуряване на достоен живот на децата с увреждания в дома и изготвяне на ефективен модел за тяхната успешна и реална деинституционализация.

II. Нашият отговор

УНИЦЕФ, по искане на Правителството на България за оказване на подкрепа на Планът за действие, започна изпълнението на проект "Първо децата". Проектът цели качествено подобряване на грижата за децата, настанени в дома в с. Могилино чрез демонстриране на добре управлявано закриване на институцията и заместването й с услуги в общността.

III. Резултати

 1. Първата малка къща (ЦНСТ) в гр. Русе функционира от септември 2008 г. В нея живеят три момичета и четири момчета на възраст от 7 до 18 години. За тях се грижи екип, обучени от УНИЦЕФ, състоящ се от управител, двама социални работници, четири медицински сестри и две детегледачки. Оценката показа, че децата се адаптират изключително успешно в новата среда, всички показват напредък в своето физическо развитие, някои проходиха. Едно от децата е наблюдател в специална паралелка по готвене към техникум в града, две от децата са записани в първи клас на общообразователно училище на ресурсно подпомагане, трима са записани в помощно училище на индивидуална програма. Три от децата възстановяват контактите със своите семейства. Децата посещават и допълнителни социални услуги за развиване на техните ресурси.

До края на юни месец тази година ЦНСТ беше управляван от фондация „ЕКИП". След проведен конкурс, Община Русе сключи нов договор с фондация „Еквилибриум".

Със средства по проекта от юни месец 2009 г. в сградата функционира асансьорна платформа и детска площадка. От септември 2009 г. ЦНСТ разполага с микробус, закупен по проекта.

2. Втората малка къща (ЦНСТ) в гр. Русе стартира своята работа от август 2009 г. и беше официално открита през септември 2009 г. В нея са настанени 7 деца от дома в Могилино (2 момичета и четири момчета на възраст от 7 до 17 години) и едно дете (момиче на 6 години), което напусна Дома за медико-социални грижи за деца в град Русе. За тях се грижи екип от управител и четири детегледачки. Две от децата посещават специализирана детска градина, четири - допълнителни услуги за развиване на техните ресурси. Две от децата възстановяват своите контакти със семействата си. ЦНСТ 2 се управлява от фондация „Дете и пространство" по договор с Община Русе.

И двете малки къщи в Русе вече получават държавно финансиране, което осигурява устойчивост на проекта и висока ефективност на инвестираните средства. Размерът на субсидията за 2009 г. беше, обаче, доказано ниска, за да осигури желаното социално включване на децата в ЦНСТ. За съжаление, размерът на финансовите стандарти за 2010 г., одобрени от Правителството, са дори по-ниски, което създава риск пред поддържането на качествена грижа.

Общата сума на инвестицията за създаване на двете малки къщи в гр. Русе възлиза на 455 000 лв.

3. Сградата за ЦНСТ в с. Гложене, община Тетевен беше официално открита през май 2010 г.

УНИЦЕФ инвестира 343 000 лв. за изграждане на малката къща (Център за настаняване от семеен тип). Бяха извършени строително-ремонтни дейности и закупени на необходимото допълнително обзавеждане, оборудване и асансьор, напълно  адаптирани за хора с увреждания. Допълнителни средства бяха инвестирани и в обучението на персонала, полагащ грижа за младежите. Общият брой на хората, работещи в малката къща е 10. В къщата могат да живеят 12 младежи. В момента са настанени 10 (5 момчета и 5 момчета). Къщата е в непосредствена близост до здравен център и предоставя достъп до необходимите медицински услуги. 

4. Четвъртата Малка къща в гр. Варна започна да функционира в началото на юни 2010 г.
УНИЦЕФ, с подкрепата на bTV, инвестира 400 000 лв. за строителството на Малката къща в гр. Варна, където вече са настанени 7 деца от Могилино. Бяха извършени строително-ремонтни дейности, закупени бяха обзавеждане, оборудване и асансьор, напълно  адаптирани за деца с увреждания. Допълнителни средства бяха инвестирани и в обучението на персонала, полагащ грижа за децата, което им осигурява индивидуално внимание, грижа и най-добри условия за развитие. Общият брой на хората, работещи в малката къща е 10. В къщата могат да живеят 12 деца. Къщата е в непосредствена близост до здравно, социални и образователни услуги, което ще допринесе за интеграцията на децата.  

Община Варна сключи договор и с Националния център за социална рехабилитация.

5. В община Две могили стартира свойята дейност ЦНСТ за 15 младежа и девойки (12 от Могилино). С инвестираната сума от близо 342 000 лв бяха изграднени отоплителна инсталация, асансьор, вертикален платформен подемник за хора с увреждания и околното пространство. Община Две могили е назначила и основната част от екипа на ЦНСТ, една част, от които са бивши служители на ДДМУИ „Св. Петка". Екипът е преминал обучение осигурено от УНИЦЕФ.

6. В София бе извършено проектиране, ремонт и оборудване на Малката къща на стойност 300 000 лв. Сградата разполага с отоплителна инсталация и асансьор за хора с увреждания. Официалното откриване на центъра се състоq на 31 август 2010г. в присъствието на представители на bTV, УНИЦЕФ и Столична община, в лицето на кмета г-жа Йорданка Фандъкова.

След приключване на процедурата по подбор и обучение на персонала, в средата на октомври 2010 г.,  в малката къща ще бъдат настанени 6 деца и младежи от дома в Могилино (при капацитет 8). За децата и младежите ще полага грижи квалифициран персонал от 6 души.  

7. Приключи пилотното наблюдение на разработената методика за ЦНСТ (Малка къща за деца). Резултатите показа приложимостта на документа и изведоха предложения за корекции. На 12.02.2010 г. методиката за ЦНСТ беше одобрена от ДАЗД. Моделът за закриване на дома в село Могилино ще бъде използван за поетапното закриване  на всички домове за деца с увреждания у нас , така че по него в момента със средствата от държавния бюджет се извеждат 1386 деца.

8. ДДМУИ „Св. Петка" с. Могилино беше официално закрит от Агенцията за социално подпомагане от 1 октомври 2009 г. Моделът на закриване на Дома ще бъде използван от Правителството при национална програма за де-институционализация.

Прочетете пълния текст на финалния отчет тук >>

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.