Фондация ИКЕА дарява на УНИЦЕФ 31,5 милиона долара – за подкрепа на детските права

18.11.2014 18:27

18 ноември 2014 - По случай отбелязването на 25-ата годишнина от приемането на Конвенция за правата на детето, фондация ИКЕА засилва своите ангажименти към децата, като отпуска на УНИЦЕФ шест нови гранта на стойност 31,5 млн. долара (или 24,9 млн. евро).

Даренията ще са насочени към достигането до най-уязвимите и маргинализирани деца, живеещи в бедни общности, както и към укрепване капацитета на УНИЦЕФ за реакция при извънредни ситуации и конфликти.

Пет от грантовете на фондацията ще подкрепят програми на УНИЦЕФ в Афганистан, Китай, Индия, Пакистан и Руанда. Те ще бъдат посветени на ранното детско развитие,  закрила над децата, образование, както и подпомагане на подрастващите да подобрят живота си и да подсилят общностите си.

Шестият грант ще даде възможност на УНИЦЕФ да разработи по-ефективни механизми за управление на информацията, с по мощта на които да се засили реакцията на организацията при възникване и управление на кризисни ситуации.

„Партньорството на УНИЦЕФ с фондация ИКЕА спомага за укрепване правата на децата и подобрява живота на тези от тях, намиращи се в някои от най-сложните региони в света“,  каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ, Антъни Лейк. Той добави: „Бихме искали да благодарим на фондацията и да изразим надеждата си, че и за напред ще продължаваме да работим заедно, за да можем да достигнем до тези деца, на които все още не сме успели да повлияем положително. Убеден съм, че ще успеем да поставим справедливостта и детските права в центъра на всички дейности, насочени към децата.“

Свидетели сме на огромен напредък, откакто Конвенцията за правата на детето беше приета през 1989 година. Дете, родено през 2014 година, има много по-голям шанс да достигне своята 5-годишна възраст. Днес е много по-голяма вероятността деца да посещават начално училище, за разлика от 1989 г. В сравнение с 2000-та година, броят деца между 5 и 17-годишна възраст, въвлечени в детски труд, е намалял с около една-трета. Същевременно обаче има и много деца, които не са усетили прогреса.

Изпълнителният директор на фондация ИКЕА Пер Хегенес сподели: „Гордеем се с дългосрочното ни партньорство с УНИЦЕФ, благодарение на което се разработват нови подходи как да бъде подобрен животът на милиони уязвими деца по света. Новите грантове ще продължат това начинание и ще помогнат на още повече младежи, деца и семейства да се възползват от основните си права.“

Фондация ИКЕА е най-големият частен дарител на УНИЦЕФ. Благодарение на това партньорство през последното десетилетие бе укрепено правото на живот, образование и защита на милиони деца в Африка и Азия.

Шестте гранта на фондацията на ИКЕА към УНИЦЕФ са насочени към:

- Овластяването на хиляди младежи в Афганистан, Индия и Пакистан да поемат по-голяма отговорност за решения, които засягат пряко живота им и благосъстоянието на техните общества. Размер на дарението: 16,1 млн. долара (или 12,9 млн. евро)

- Инвестиране в семейни и обществени услуги в Руанда, свързани с осигуряването на по-добра грижа за децата. Размер на дарението: 5,5 млн. долара (или 4,6 млн. евро)

- Осигуряване на добро ранно детско развитие и образование за хиляди от най-уязвимите деца в Китай. Размер на дарението: 3,75 млн. долара (или 3 млн. евро).

- Предпазване на деца от насилие, злоупотреба, експлоатация и ненужно отделяне от семействата им в Кашмир (Индия). Размер на дарението: 2,5 млн. долара (или 2 млн. евро).

- Подобряване благополучието на сираците и други уязвими деца от селските райони на Китай. Размер на дарението: 1,87 млн. долара (или 1,5 млн. евро)  

- Подобряване ха хуманитарната реакция на УНИЦЕФ при кризи и по-качествен мониторинг чрез усъвършенстване на системите за събиране, споделяне, анализиране и отчетност на информацията. Размер на дарението: 1.11 млн. долара (или 886 402 евро)

За фондация ИКЕА:

Фондация ИКЕА има за цел да подобрява възможностите за деца и младежи в развиващите се страни чрез финансиране на холистични, дългосрочни програми, които могат да създадат значителна и трайна промяна. Фондацията работи със силни стратегически партньори, като прилага иновативни подходи за постигане на мащабни резултати в четири основни области на живота на детето: място, наречено дом; здравословен старт в живота; качествено образование; и устойчив семеен доход. В момента финансираните програми помагат на 100 милиона деца. За повече информация, посетете:  www.IKEAfoundation.org  

За Конвенцията за правата на детето: 

На 20.11.1989 г. ООН приема Конвенцията за правата на детето – първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца. Преди 25 години светът даде важно обещание на децата: че ще направи всичко по силите да защити и утвърди техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да достигнат пълния си потенциал на развитие. Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права. Тя промени начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208
email: jtzocheva@unicef.org

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.