Фотоизложбата „Детските права имат лице и история“ беше открита днес в София

18.11.2014 16:10

Снимка: УНИЦЕФ България/2014
От ляво надясно: Николай Миланов, Васил Копчев, Диана Григорова (и съпруг), Антонио Георгиев (долу), Тодор Чобанов, Мария Златарева и Иван Иванов

 

18 ноември, 2014 – Днес, в гр. София, на пл. Света Неделя, пред метростанция Сердика, беше открита изложбата „Детските права имат лице и история“, целяща да покаже живота на децата в България през призмата на техните права. Снимковата панорама е организирана в рамките на инициативата „УНИЦЕФ Фоторепортери“ в партньорство със Столична община по повод 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето.

На представянето й в столицата участваха г-н Тодор Чобанов, Зам. – кмет на Столична община, г-жа Мария Златарева, Зам. – представител на УНИЦЕФ за България и участници във фотоинициативата.

"Щастливи сме, че само 2 дни преди 20 ноември 2014 г. – датата, на която отбелязваме 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето – можем да открием  фото-изложбата „Детските права имат лице и история“ в центъра на София. Целта на изложбата е да покаже живота на децата в България през призмата на техните права. Снимките, които виждате, са избрани сред над 500 снимки, които получихме от деца и от възрастни в рамките на фото-конкурса „УНИЦЕФ Фоторепортери“, който се проведе на територията на цялата страна през месец октомври. Журито беше много затруднено в избора и критериите,  на които трябваше да отговарят снимките бяха основно три:  да изобразяват едно или повече от правата на децата;  да бъдат оригинални и въздействащи, да отговарят на основни изисквания за качество на изображението." заяви г-жа Мария Златарева, зам. – представител на УНИЦЕФ за България

"Годишнината от Конвенцията за правата на детето съвпада с годишнината от демократичните процеси на съвременна България. През последните години поставихме върху друга гледна точка политиките по отношение на децата, в подкрепа на семейството, в изграждането на обществена среда. Промените са много: в социални институции, в доставчици на образователни, социални и психологически услуги, в ролята на семейството и образователната институция. Променена е и визията на общината за реализиране на политика за благосъстояние на децата. Столична община е една от първите общини – носител на приза „Община – приятел на детето” – инициатива на УНИЦЕФ. През последните години поставихме акцент върху образователните институции в изграждането на детски градини, модерна образователна среда, върху деинституционализацията, предоставяне на качествени социални услуги, изграждане на обществени места – паркове и площадки за деца и младежи. Финансираме дейности за свободното време, както и много кампании и инициативи на неправителствени организации. Децата на София и България се нуждаят от ефективна държавна политика и подкрепа на много институции." каза г-н Тодор Чобанов, зам. – кмет на Столична община

Целта на снимките е да популяризират правата на децата и за целта изложбата е разделена в категории, отразяващи основните детски права: право на живот, право на име и гражданство, право детето да развие пълния си потенциал, право на семейство и семейна среда, право на информация, право на свобода на изразяване, право на лично пространство и личен живот, право на грижи и закрила, право на добър жизнен стандарт, право на развитие и образование, право на защита от експлоатация, сексуално малтретиране, лишаване от свобода и търговия с деца и др.. Близо 500-те снимки, набрани по време на инициативата, са направени от деца и възрастни, любители и професионални фотографи. 50 от тях (25 снимки, направени от деца под 18 години и 25 снимки направени от възрастни) са включени в изложбата, която до края на ноември ще бъде поставена в общо 10 града – приятели на детето – София, Варна, Пловдив, Благоевград, Шумен, Димитровград, Козлодуй, Свищов, Гоце Делчев.
 
 

За Конвенцията за правата на детето:

На 20.11.1989 г. ООН приема Конвенцията за правата на детето – първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца. Преди 25 години светът даде важно обещание на децата: че ще направи всичко по силите да защити и утвърди техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да достигнат пълния си потенциал на развитие. Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права. Тя промени начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.

За инициативата „Община-приятел на детето“:

Целта на инициативата „Община-приятел на детето" е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Става въпрос за град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата – там, където гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения. В България инициативата започна  през 2008 г., а УНИЦЕФ е организацията, която я легитимира в рамките на своята глобална инициатива "Град приятел на детето".

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България

тел.: 02/9696208

 

УНИЦЕФ Фоторепортери - Детските права имат лице и история

29.09.2014 in Проекти

25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.