Годишен доклад на УНИЦЕФ 2010

29.07.2011 12:57

  

Годишен доклад на УНИЦЕФ 2010

 

 

 

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.