Годишен доклад на УНИЦЕФ 2014 г.

01.09.2015 09:30

 

Годишен доклад на УНИЦЕФ 2014 г. 

Бъдеще и свят, в които за всяко дете има справедлив шанс в живота

Шансът да оцелее и да расте силно, да играе и да учи, да достигне зрялост и с желание и умение да предаде същия справедлив шанс и на следващите поколения.

Това е светът, който си представяме за децата – всяка една година. А през 2014-а УНИЦЕФ работи наистина усърдно, за да стесни пропастта между това, което си представяме за децата, и това, което сме в състояние да постигнем в реалността. 

Същата година, в която чествахме 25-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, и отпразнувахме четвърт век на прогрес в името на децата, беше също така една от най-опустошителните години за децата в съвременната ни история…

Милиони деца бяха засегнати от растящия брой бедствия, конфликти и кризи по целия свят; а нови предизвикателства като Ебола заплашиха с връщане на осъществения прогрес за децата с десетилетия назад. Милиони деца продължиха да бъдат лишавани от правото си на справедлив шанс в живота – заради семействата, в които са се родили; заради страните или общностите, в които живеят; заради обстоятелства, които са извън техния контрол; заради пола или етническата си принадлежност; заради  физическите или интелектуалните си затруднения. 

Какво крие бъдещето за децата в риск и децата в нужда, както и за техните общества? Тъй като лишенията и травмите оказват влияние на живота им още от най-ранна възраст, децата и семействата попадат в омагьосан кръг на бедност и неравенства, които се предават от поколение на поколение – и той е характерен както за богатите, така и за бедните държави. 

Но този омагьосан кръг може да бъде прекъснат, ако насочим повече внимание и инвестиции в преодоляване на различията между тези, чиито нужди са задоволени, и тези, които изпитват най-голяма нужда – във всяко едно общество! За целта трябва да разполагаме с по-прецизни данни за най-уязвимите деца по цялата планета. Ако достигнем до тях с помощта на по-новаторски програми и партньорства, това ще повлияе драстично за премахване на бариерите, които им пречат да осъществят своя потенциал.

Страниците в годишния доклад на УНИЦЕФ са изпълнени с примери за положителното въздействие, което има върху децата предоставянето на равни шансове.  Там се откриете истории за един променящ се свят, в който изпадаме все по-често в извънредни ситуации – затова хуманитарните усилия и работата по развитие са все по-тясно свързани. 

Това е разказ за дейността на УНИЦЕФ и неговите партньори за засилване и подобряване ролята на иновациите в помощ на децата; това е и възможност за младите хора и общностите да се свържат с нас и да потърсят подкрепа и съдействие, както и да ни обогатят с техните собствени идеи и креативност, защото държат в собствените си ръце решенията за предизвикателствата пред собствените им общности.

Ще намерите вътре и описание на нашата застъпническа дейност в посока подкрепа и инвестиции в благосъстоянието на най-уязвимите деца, както и обществената ни ангажираност към социални движения в помощ на хората в най-голям риск. 

Но това е и историята на една бързо променяща се финансова среда, в която – въпреки предизвикателствата – се наблюдава увеличаване на броя на нашите приятели и поддръжници. Благодарни сме за новите партньорства от страна на частния сектор, както и за по-тясното сътрудничество с правителствата по света и със самите общности на терен. В същото време обаче се наблюдава намаляване на най-базисните и спешни ресурси, които са ни необходими, за да сме в състояние да реагираме максимално бързо и гъвкаво на множеството кризи и бедствия, които възникват непрекъснато. 

Ще Ви заинтригуват и историите за нашия непрестанен стремеж да бъдем все по-иновативни и ефективни като организация и да направим възможно най-доброто с ресурсите и доверието, които са ни поверени. Не на последно място – това е и историята на хората, които изграждат образа и мисията на УНИЦЕФ – хиляди жени и мъже, посветили живота си на това да помагат на децата по цялата планета, в едни от най-опасните места и при трудни обстоятелства в целия свят. 

Най-вече, тези страници разказват историята на милионите деца, на които ние помагаме. Нашата история е тяхната история – тяхното бъдеще, бъдещето на целия свят!

Антъни Лейк,  
Изпълнителен директор на УНИЦЕФ

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.