Годишен доклад на УНИЦЕФ 2015

04.08.2016 13:19

 

Справедлив шанс за всяко дете

Годишният доклад на УНИЦЕФ за 2015 г. представя постигнатите резултати за децата и съвместно с децата, посредством цялостната хуманитарна дейност и работата, наърчаваща развитие. Той прави преглед на дейностите на УНИЦЕФ във всички програмни области през 2015г., със специален акцент върху ангажимента на УНИЦЕФ към осигуряване на справедлив шанс за всяко дете, особено за най-уязвимите.   

Докладът отразява усилията на УНИЦЕФ в една година, белязана от многобройни хуманитарни кризи, включително глобалната криза с бежанците и мигрантите. Той също така подчертава ролята, която УНИЦЕФ и партньори играят, за да се уверят, че правата на детето са заложени в основата на новите Глобални цели за устойчиво развитие, приети от ООН през септември 2015.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
Тел.: 02 9696 208 
е-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.