Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2009 г.

20.09.2010 00:00

Вижте Доклада

Уважаеми читателю,

За нас, работещите в УНИЦЕФ България, годината беше напрегната, но извънредно плодотворна. Вие ни оказахте изключително голяма подкрепа въпреки икономическите трудности, които продължават да оказват въздействие върху всички нас. Вашата твърда ангажираност помогна на УНИЦЕФ да продължава да бъде световната защитна мрежа за уязвими деца.

През 2009 г. ние отбелязахме 20-ата годишнина от създаването на Конвенцията за правата на детето (КПД). Конвенцията служи като всеобщ стандарт в изграждането на един по-добър свят. Правата на детето се осъществяват само там, където са децата - в техните семейства, училища и общини. Децата няма да имат полза от никакви конвенции, закони и правилници, ако не настъпят реални промени във всекидневния им живот и непосредствената им среда.

През 2009 г. със силната подкрепа на българското представителство на УНИЦЕФ бе успешно закрит домът в с. Могилино - един от домовете от стар тип за деца с увреждания, който бе представен в документалния филм на Би Би Си с лошите си условия и недопустимото третиране на децата. Моделът за закриване на дома в Могилино и осигуряване на по-добри грижи за деца и младежи бе документиран и използван при изграждане на новата правителствена Стратегия за деинституционализация. Освен това, УНИЦЕФ оказва подкрепа за разработването на модел за приемна грижа на областно равнище, който ще бъде приложен от държавата в национален мащаб и ще допринесе за процеса на деинституционализация.

През 2009 г. нашата кампания за набиране на средства под наслов „Невидимите деца" успя да финансира с ваша подкрепа „Детски кът за развитие". Този център бе открит в гр. Русе и представлява пилотен проект за нов модел на здравно-психологични грижи и социални услуги в подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Едно от ключовите програмни постижения бяха въвеждането на модел за регионално планиране на социалните услуги и разработването и одобряването на първата регионална стратегия за област Русе. Този подход бе одобрен и възприет от правителството и вече се мултиплицира във всичките 28 области на страната.

Подходът „Училище без насилие" бе успешно реализиран, документиран и предоставен на Министерството на образованието.

В предприетата комуникационна кампания „Мълчанието днес ражда викове утре" за пръв път бе поставен по-силен акцент на национално равнище върху ранното детско развитие и родителските грижи. Кампанията получи златната награда ЕFFIE за най-ефективна кампания. Понастоящем УНИЦЕФ работи съвместно с партньори в разработването на подходящи начини на интервенция за осигуряване на необходимата подкрепа за родители на малки деца.

И през 2009 г. имахме привилегията да получим подкрепата на всички наши партньори. Нямаме думи, с които да изразим своята благодарност. Бихме искали още веднъж да ви помолим да се присъедините към нас, когато насочваме цялата си воля и всичките си ресурси, за да не бъде пренебрегнато нито едно дете.

Благодаря ви за цялата ви подкрепа и ангажираност!

Таня Радочай
Представител на УНИЦЕФ за България

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.