Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2010 г.

31.05.2011 00:00

Вижте Доклада

Скъпи приятели и съмишленици,

Изминалата 2010 г. беше безспорно тежка! Борихме се с последиците от финансовата криза, които поразиха най-силно децата в най-уязвимите общности. Светът преживя потресаващите земетресения в Хаити и безпощадните наводнения в Пакистан .... Случиха се много хуманитарни кризи из целия свят, които отнеха живота или детството на много деца. В България 5 деца всеки ден биваха изоставяни в институции и техните шансове за нормално развитие намаляха, защото децата се нуждаят от живот в семейство, за да се развиват. Много деца не получиха равни възможности за развитие поради увреждания или заради общността или семейството, в което живеят. Много други отпаднаха от училище, бяха жертви на насилие или живееха в крайна бедност. Най-опасна е бедността, защото тя е причината за много проблеми и е трудно да се води борба с нея.

УНИЦЕФ и нашите партньори работим упорито, за да намерим разрешение на тези проблеми.

Ние подкрепяме развиването на приемната грижа, и можем гордо да заявим, че през 2010 г. броят на приемните семейства се удвои.

Ние помагаме на общините на местно ниво в разработването на плановее за дейност  за подобряване на социалните услуги. През миналата година работихме с всички общини и области в България!

Довършихме и шестте малки къщи за децата от Могилино и видяхме как животът им се промени към по-добро в новата им среда.

Продължихме да подкрепяме "Детския кът за развитие" в Русе и помогнахме на децата с увреждания и семействата им да получат достъп до добри грижи за психично здраве.

Работихме с нашите партньори от bTV и проправихме път към сърцата и мислите Ви за децата в Хаити и за децата от Шумен.

Има и още много други важни неща, които успяхме да свършим - с подкрепата на нашите приятели в България и в други страни.

УНИЦЕФ не може да се справи сам с огромната задача да помага на децата по света. Нашата работа и нашите успехи зависят от партньорите ни и от хората, които ни подкрепят - включително известните хора, посланиците на добра воля, неправителствените организации, корпоративните партньори, доброволците, и разбира се - дарителите. Само, когато сме заедно, ние сме водеща световна организация за децата.

Дълбоко признателни сме за проявената щедрост от нашите дарители, дори и в условията на икономическата криза. Всеки дарен от Вас лев и всяка минута от Вашето време ни приближиха до деня, в който няма да има нито едно „забравено" дете, нито в България, нито в света.

От името на всички деца, до чийто живот се докоснахте и направихте по-добър заедно с УНИЦЕФ, приемете нашите благодарности!

Таня Радочай,

Представител на УНИЦЕФ България

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.