Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2015

21.09.2016 10:44

 

Благодарим Ви, че ЗАЕДНО постигаме забележителни резултати за децата в България и по света и ЗАЕДНО носим надежда за по-добро бъдеще!

#ForEveryChild #ChildRights #FaithUnfair

Какво е общото между всички хора на Земята? Всеки от нас е бил дете…

В света живеят 2 милиарда и 200 милиона деца. В България те са 1 милион и 200 хиляди. През 2015 г. УНИЦЕФ отново беше до НАЙ-УЯЗВИМИТЕ: децата-жертви на НАСИЛИЕ; децата с УВРЕЖДАНИЯ; децата БЕЖАНЦИ; децата в КОНФЛИКТ със закона; децата, лишени от РОДИТЕЛСКА ГРИЖА илив РИСК от изоставяне, бедност илипса на ОБРАЗОВАНИЕ.

Започнахме 2015 г. с кампания срещу ТАБУТО, наречено „насилие над деца“ и дадохме ГЛАС на жертвите му. Създадохме първите в България Центърове за застъпничество и подкрепа. Там децата получават вече на ЕДНО МЯСТО помощ от юристи, медици, психолози, социални работници. Помогнаха ни 20 000 месечни дарители–БЛАГОДЕТЕЛИ, медийни партньори, неправителствени организации, местни и държавни власти. Защото само ЗАЕДНО можем да осигурим „Бъдеще без насилие за всяко дете“. Азад каузата ни в благотворителен телетон застанаха над 100 популярни личности.

Те ни подкрепиха и в още една важна кауза – децата да бъдат „Заедно от детската градина“. Защото е НЕСПРАВЕДЛИВО 8000 деца със специфични потребности в България да бъдат ИЗОЛИРАНИ. Затова проведохме още една кампания с bTV и втори за годината телетон, като привлякохме нови 16 000 БЛАГОДЕТЕЛИ. С партньори от НПО, държавни и местни власти вече изграждаме ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА за децата със специфични потребности, за да реализираме ПРАВОТО им да се развиват, учат, играят ЗАЕДНО с връстниците си. Само така ще създадем ТОЛЕРАНТНО общество, солидарно с хората в нужда.

Такава СОЛИДАРНОСТ българите показаха към стотиците хиляди деца и семействата, чиито живот беше опустошен от земетресението в Непал. Заедно с Нова Телевизия и онлайн медии УНИЦЕФ събра за кратко време след бедствието над 176 000 ЛЕВА. По този начин подкрепихме ПРАВОТО на децата да ОЦЕЛЕЯТ и да растат ЗДРАВИ и ЗАЩИТЕНИ.

Помогнахме и на момичетата и момчетата, бягащи от УЖАСА НА ВОЙНАТА. Независимо откъде идват и накъде отиват – бежанци или мигранти, децата са преди всичко деца и имат ПРАВОТО на ЗАКРИЛА: тяхното достойство трябва да бъде съхранено, а гласът - чут!

Защото всяко дете има ПРАВОТО да каже: МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН. А близо 7 000 момичета и момчета от малки и големи населени места в България се включиха в кампанията на УНИЦЕФ за ДЕТСКО УЧАСТИЕ и изразиха СВОЕТО МНЕНИЕ по въпроси, които ги засягат. БЕДНОСТ, НАСИЛИЕ, НЕКАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, лесният достъп до АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ са най-големите предизвикателства, които те самите посочиха. Българската национална телевизия ни помогна в популяризирането на детското участие, а ДАЗД се ангажира с прилагането на предложените от децата решения. И защото гласът на децата трябва да се издига нависоко – УНИЦЕФ издигна ГИГАНТСКИ БАЛОН, който даде полет на ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ.

Силен глас в своя подкрепа децата получиха и при първото посещение в България на изпълнителния директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк, който се срещна с Президента, Премиера, министри и партньори. Той настоя България да се справи с НЕРАВЕНСТВАТА – чрез извеждане на децата от институциите и гарантиране ПРАВОТО им да живеят в СЕМЕЙНА СРЕДА, както и чрез провеждане на реформа в ДЕТСКОТО ПРАВОСЪДИЕ, защото всяко дете има ПРАВОТО на ВТОРИ ШАНС. А всичко това ще се случиспо-големи ИНВЕСТИЦИИ в най-малките и най-уязвими деца, подчерта г-н Лейк.

Точно затова УНИЦЕФ и партньори изграждат УСЛУГИ в най-добрия интерес на децата:

:: Резултати дадоха усилията ни за гарантиране правото на всяко дете да живее в СЕМЕЙНА СРЕДА – чрезподкрепа на семействата изакриване на институциите за деца. Така през август 2015 г. от ДМСГД-Шумен бе изведено и ПОСЛЕДНОТО БЕБЕ, а през декември правителството закри Дома. Това бе фокус на УНИЦЕФ още от формата „Великолепната шесторка“, който обедини граждански сектор, политици, популярни личности в ОБЩА КАУЗА – да се осигури по-добър живот за децата, лишени от родителска грижа или разделени от семействата си.

:: За да предотвратим изначало РАЗДЯЛАТА НА СЕМЕЙСТВА и изоставянето на бебета в институции и да улесним ПРАВОТО на родителите на достъп до социални, здравни и образователни услуги – УНИЦЕФ разви мрежа от СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ в Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав – а през 2015 открихме техни филиали във Венец и Каолиново. Там социални работници и медицински сестри са при най-уязвимите деца и родители и към края на 2015 са подпомогнати над 3300 БЕДНИ СЕМЕЙСТВА и деца в риск; предотвратени са 215 СЛУЧАЯ НА РАЗДЯЛА; подкрепени са 300 ДЕЦА ЗА ГРАДИНА; проведени са КОНСУЛТАЦИИ С 1320 ДЕЦА; предоставени са УСЛУГИ ЗА СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ НА 760 ЖЕНИ.

:: Подкрепихме ПРИЕМНАТА ГРИЖА на национално ниво и развихме алтернативи на настаняването на деца в институции – за да могат хиляди момичета и момчета да живеят в среда, близка до семейната. Така, от 12 600 деца в институции през 2001 г. те НАМАЛЯХА до под 2 000 към края на 2015 г.

:: Водени от желанието за реализиране ПРАВОТО на НАЙ-ДОБРО НАЧАЛО в живота на всяко дете, УНИЦЕФ подкрепи домашните посещения от обучени медицински сестри и акушерки към Центровете за майчино и детско здраве в Шумен и Сливен. Над 5500 БРЕМЕННИ ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА с деца от 0 до 3 г. получиха подкрепа за здравето и развитието на децата през едни от НАЙ-ВАЖНИТЕ ГОДИНИ на живота им.  

:: Ранното детско развитие е в основите на нашата мисия и през 2015 подкрепеният от УНИЦЕФ Център за ранно детско развитие в Котел доказа, че чрез РАННО УЧЕНЕ И ПОДХОДЯЩА ГРИЖА само за една учебна година уязвими деца, които НИКОГА ПРЕДИ ТОВА не са докосвали книга, молив и играчка – могат да НАВАКСАТ ПРОПУСКИТЕ и да постигнат резултати като тези на връстниците им от масова детска градина. Защото само ОБРАЗОВАНИЕТО може да разкъса КРЪГА НА БЕДНОСТТА!

:: За даим спестим травмите на връщането към изживения ужас, УНИЦЕФ създаде СИНИ СТАИ за щадящо изслушване на деца, свидетели и жертви на насилие и престъпления. Това им дава възможност да излагат своите показания при ХУМАННИ условия. Гарантираща ПРАВОТО на детето да бъде чуто, а психиката му да е ПОЩАДЕНА и достойнството СЪХРАНЕНО – синята стая в Сливен бе открита от Президента Плевнелиев през януари 2015, малко след тази в Монтана.

:: Комплекс от услуги за деца и младежи в КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА беше разкрит в Сливен. „Детската и младежка зона“ включва Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа, Наблюдавано и Преходно жилище. Моделът е в подкрепа на реформата в ДЕТСКОТО ПРАВОСЪДИЕ и нуждата от ВТОРИ ШАНС за децата и младежите. За да гарантираме правото им надостъп до бързо и справедливо правосъдие и необходимостта от АЛТЕРНАТИВИ НА ЛИШАВАНЕТО ОТ СВОБОДА, УНИЦЕФ сключи споразумение с Прокуратурата и Националния институт за правосъдие. В резултат - ОБУЧИХМЕ НАД 100 МАГИСТРАТИ как да защитават по-ефективно правата на децата в България.

:: Подкрепихме и НМД и си партнирахме с гражданския сектор, а 2 делегации от Армения и Украйна посетиха България, за да почерпят отнашия ОПИТ.

Така например през 2015 г. изследване на УНИЦЕФ, което показа, че  всеки пети младеж между 15 и 24 г. в България НИТО РАБОТИ / НИТО УЧИ / НИТО СЕ ОБУЧАВА. Откритието предизвика широк интерес и ПОВЛИЯ НА МЕРКИТЕ, предприети от властите.

2015-а беше годината и на НАЙ-ГОЛЕМИЯ УРОК. 17 000 ДЕЦА в 800 КЛАСНИ СТАИ в цяла България се присъединиха към 500 МИЛИОНА УЧЕНИЦИ от цял свят, за да научат как да изградят планета на МИР / ПРОСПЕРИТЕТ / СПРАВЕДЛИВОСТ. Заедно със своите партньори  УНИЦЕФ цели да ангажира повече момичета и момчета и до 2030 г.да постигнем ЗАЕДНО Целите за устойчиво развитие, приети от ООН в края на 2015. Защото сегашните деца са ПЪРВОТО ПОКОЛЕНИЕ, което има шанса да изкорени ГЛАДА / БЕДНОСТТА / ВОЙНИТЕ – и ПОСЛЕДНОТО ПОКОЛЕНИЕ, което има възможност да спаси земята от КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. А УНИЦЕФ ще бъде до тях и ще им помага – в България и по света!

:: Всичко това нямаше да е възможно без подкрепата на нашите редовни дарители и стратегически корпоративни партньори. Над 50 000 БЛАГОДЕТЕЛИ и десетки компании, техните клиенти и служители повярваха, че ОБЕДИНЕНИ около една мисия, можем да променим бъдещето за много деца в България и по света. Нашите успехи за децата са и ВАШИ УСПЕХИ. БЛАГОДАРИМ ВИ от сърце, че сте до нас!

За УНИЦЕФ
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева  
Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,  
тел.: 02/9696207,
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

Земетресение в Непал

27.04.2015 in Проекти

Близо 1 700 000 деца са засегнати от опустошителното бедствие в Непал. Земетресението с магнитуд 7,9 по скалата на ...

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Моят глас е важен - Детското участие и етичното му отразяване в медиите

30.05.2016 in Проекти

Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България стартират съвместна кампания за правото на децата на глас и етичното им отразяване в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.