Годишен доклад на УНИЦЕФ България за 2012 г.

28.06.2013 12:58

Вижте Доклада
 
 
През 2012 УНИЦЕФ България осъществи тясно сътрудничество с българското правителство и други
партньори за разработване на петгодишната програма на организацията, която получи подкрепа от Борда на директорите в Ню Йорк и Регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева, както и от много други официални лица.
 
УНИЦЕФ България подкрепя изпълнението на правителствената политика за закриване на институциите за деца и изграждане на мрежа от услуги за съдействие и подкрепа на семействата.
Като част от своята програма в страната организацията подпомага създаването на иновативни модели за услуги в няколко региона – Шумен, Видин и Сливен, като крайната цел е държавата
да приложи успешно функциониращите модели в цялата страна.
 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.