Годишен доклад за 2011 г. на УНИЦЕФ България

15.08.2012 00:00

Вижте Доклада


Скъпи приятели и съмишленици,

Живеем във времена на промени и предизвикателства: още една година на икономическа криза, бурно развитие на новите технологии, екологични проблеми и все по-явно открояващи се неравенства в обществото както в световен мащаб, така и в България.

През 2011 г. задълбочено изследвахме положението на децата в България. Това, което открихме е тревожно. Макар че повечето деца се отглеждат сред любов в семействата си, родителите полагат неимоверни усилията, въпреки наличието на работа, да им осигурят дори основно жизнено равнище.  Бедността е основният фактор, въпреки че има и други, броят на децата в институциите да продължава да бъде изключително висок. Все още има твърде много деца, които не посещават детска градина, училище, или нямат достъп до качествено здравеопазване и услуги, особено ако имат увреждания. Има деца, които просто са оставени забравени...и те са хиляди.

В продължение на 65 години, ние от УНИЦЕФ се опитваме да обхванем децата, които поради различни причина не могат да се възползват от възможностите, достъпни за техните връстници. Ние сме по света, на места, в които има нужда да помагаме на децата в случаи на спешност,  но и същевременно сядаме на масата с хората, които правят законите и политиките и чиито решения засягат живота на милиони хора. Ние събираме в едно експертни познания и опит, които съчетани с ценностите на УНИЦЕФ, които споделяме, подкрепят националните и местните власти, политиците, доставчиците на услуги, гражданското общество и частния сектор, за да постигнем действителни резултати в полза на децата.

През изтеклата година ние продължихме работата си в Шуменска област, показвайки нагледно как може да се подобри грижата за най-малките деца. Създадохме услуги, които да подкрепят закриването на Медико-социалния дом за деца в гр. Шумен, защото сме убедени , че деца под тригодишна възраст не трябва да бъдат настанявани и живеят в институции и в края на 2011 г. повече от 92 деца са изведени от Дома и вече живеят в семейна среда.  Открихме Семейно-консултативен център в гр. Шумен, който оказва подкрепа на родители на малки деца с цел предотвратяване разделянето на децата от семействата. През 2012 г. предстои откриването на още два такива центъра - в гр. Нови пазар и гр. Велики Преслав.

Продължаваме да оказваме съдействие за въвеждане и утвърждаване на приемната грижа в 9 области в България. Само за една година бяха избрани, одобрени и обучени над 270 приемни семейства, при които бяха настанени 330 деца. Тези деца видимо се развиват прекрасно и бързо наваксват изоставането в развитието, последица от живота в институция.

Стартирахме програма, насочена към ранното детско развитие. Националната конференция за ранно детско развитие и здраве привлече като участници множество национални и международни експерти и сложи началото на взаимодействие между здравните професионалисти и родителите на малки деца. Доброто здраве и хранене, емоционалната подкрепа и ранното стимулиране още през първите три години от живота на детето са ключът към бъдещи успехи в образованието, работата и личните отношения. Именно затова насочването на усилията към най-малките деца е най-добрата инвестиция за всяко общество и отлична възможност за да насочим бъдещето в по-добра посока.

Ще спра дотук, тъй като повече интересни подробности за всичко, което сме постигнали ще прочетете в доклада.

Искам да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ! на всичките наши партньори, приятели, съмишленици, дарители и доброволци. Всичко, което правим, не би било възможно без вашата подкрепа, съвместна работа и дарения. Да се помогне на едно дете е благородна кауза и ние приветстваме всички нейни последователи. С вашата помощ, ние можем да преобразим живота на хиляди деца и да осигурим по-добро бъдеще както за тях, така и за България.

Таня Радочай
Представител на УНИЦЕФ в България

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.