ING ще подпомага работата на УНИЦЕФ за децата на България

06.02.2013 13:59

ING България и УНИЦЕФ България подписаха договор за дарение, с което финансовата институция ще подпомогне провеждането на проучване на УНИЦЕФ България „Децата необхванати от образователната система“. Целта е да бъдат изследвани проблемите в образователната система и причините децата да отпадат от училище, като се създадат устойчиви програми, които да върнат децата в училище.

Финалният доклад по изследването ще бъде готов май 2013 г.

Същевременно, ING България планира да разшири партньорството си с УНИЦЕФ, като предприеме стъпки за въвличане на свои служители, клиенти и партньори и в други инициативи на международната организация, работеща в полза на децата.  

Грижа за обществото

В световен мащаб ING се ангажира с редица социални проблеми на обществото, в което развива своята дейност. Групата активно подкрепя програми, свързани с образованието на децата в развиващите се страни.
ING инвестира в по-доброто бъдеще на децата посредством благотворителната образователна програма на УНИЦЕФ и ING „Шанс за децата”, активна в периода 2005 -2012 г.От започването на своята подкрепа през 2005 година, ING са събрали повече от 20 млн. евро за проекти на УНИЦЕФ, свързани с образованието.

За ING:

ING е глобална финансова институция от холандски произход, която предоставя животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкиране и управление на активи на над 66 милиона частни, корпоративни и институционални клиенти в над 40 страни по света. Не без помощта на своите служители (над 93 000 души), компаниите на ING по света са осъществили множество дейности в подкрепа на общественозначими каузи.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:

За УНИЦЕФ: Жаклин Цочева, Директор комуникации УНИЦЕФ България

Тел.:02/9696 207

Е-мейл: jtzocheva@unicef.org

За ING: Аделина Анастасова, Служител връзки с обществеността на ING Животозастраховане и ING Пенсионно осигуряване

Тел. 02/9608 445

Е-мейл: adelina.anastasova@ingbank.com

Превенция на отпадането от училище

01.10.2008 in Проекти

Образованието в България заема челно място в ценностната система на българина, като този приоритет придоби още ...

Училище без насилие

14.11.2007 in Проекти

Със своята кампания срещу насилието над деца УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето целят да повишат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.