Измерване на детската бедност

11.01.2013 12:07

Настоящият доклад представя последните съпоставими
в международен план данни за детската депривация и
относителната детска бедност. Взети заедно, тези два различни
измерителя предлагат най-добрата налична в момента картина на
детската бедност в най-богатите страни в света.

Предишни доклади от тази поредица показват, че неуспехът
децата да бъдат предпазени от бедност е една от най-скъпите
грешки, които едно общество може да допусне. Най-високата
цена за това плащат самите деца. Но народите им също плащат
много сериозна цена, изразяваща се в намалена квалификация
и производителност, влошено здравословно състояние и по-
ниски образователни постижения, по-голяма вероятност за
безработица и зависимост от социални помощи, по-висока цена на
съдебната система и системата за социална защита, и загуба на
социално сближаване.

Следователно, средносрочните и дългосрочните мерки за опазване
на децата от бедност са добре обосновани от икономическа
гледна точка.

Още по-важен, обаче, е принципният аргумент. Тъй като децата
имат само една възможност за нормално физическо и умствено
развитие, ангажиментът за опазването им от бедност трябва
да се изпълнява и в добри и в лоши времена. Общество, което
не успява да изпълни този свой ангажимент, дори и в трудни в
икономическо отношение времена, е общество, което предава
най-уязвимите си граждани и натрупва трудно преодолими
социално-икономически проблеми за близкото бъдеще.

Именно по тази причина предоставяме настоящата сравнителна
моментна снимка на детската бедност в индустриализираните
страни на вниманието на политическите лидери,
представителите на пресата и широката общественост.

Подкрепа за недостижимите деца

10.10.2010 in Проекти

Проектът "Подкрепа за недостижимите деца" подкрепи създаването на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. ...

Невидимите деца

01.02.2009 in Проекти

Хиляди невидими деца живеят сред нас. Помогни на децата с увреждания да заемат своето място! Нека видим "невидимите" ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.