Изявление на УНИЦЕФ за Световния ден на бежанците: Бягащи и в риск

20.06.2014 10:00

НЮ ЙОРК, 20 юни, 2014 – Разрастващото се насилие в Сирия и други държави в региона, води до рекорден брой разселени деца търсещи убежище в Европа, като ги излага на повишен риск-опасността при прекосяване на Средиземно море и несигурността, която ги очаква в приемащите ги страни. Очакват се много повече деца бежанци, тъй като "сезона на лодката" увеличава броя на хората, които се опитват да направят тяхнотоотчаяно пътуване.

Децата бежанци, много от които без придружител, често биват задържани при опасни и неподходящи условия. Също така те са много по-уязвими откъм злоупотреба, експлоатация и други нарушения на техните права.

Всяко дете има право на закрила, установена в Конвенцията на ООН за правата на детето –но са малко тези, които имат нужда от нея повече от децата бежанци. На Световния ден на бежанците, УНИЦЕФ призовава правителствата да осигурят на децата бежанци същата грижа, услуги, достойнство и защита, като на всички останали деца.

Без да са виновни, тези деца вече са преживели травма, която малко хора могат да понесат. И когато търсят сигурно убежище, те трябва да получат точно такова.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.