КПД - Полезни материали

21.11.2014 23:28

 
 
Тест Прав ли си? - колко добре познавате правата на децата
 
Текст на Конвенцията на ООН за правата на детето - брошура и плакатадаптирана версияпълен текст;
 
Конвенцията за правата на децата - пояснение 
- Основни принципи на КПД
Достатъчно голям ли си?
 
Децата за правата на възрастните, УНИЦЕФ Колумбия - видео 
 
Какви са правата на децата - видео и история със снимки
 
Права, желания и нужди - помагало за преподаване правата на децата
 
Права и отговорности - плакат на Центъра за приобщаващо образование

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.