Кърменето: Печеливша цел за цял живот

31.07.2014 15:55

 

ПРОГРАМА на събитията за цялата страна по време на Световна седмица за подкрепа на кърменето „Кърменето: Печеливша цел за цял живот!“, 1-7 август, 2014 година

 

Между 1-7 август тази година Световният Алианс за подкрепа на кърменето и застъпници на кърменето ще отбележат в над 175 страни Световната седмица на кърменето под надслов "Кърменето: Печеливша цел за цял живот!". Тази година темата на Световната седмица ще подчертае важността на кърменето за постигане на осемте Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР), приети през 2000 г. от ООН и държавите-членки и насочени към преодоляване на бедността и насърчаване на устойчиво развитие до 2015 година.

Като защитаваме и насърчаваме кърменето, всички ние допринасяме за постигане на Целите по един устойчив начин. Изключителното кърмене, както и адекватното захранване след това са ключови за детското оцеляване, като потенциално намаляват детската смъртност до петгодишна възраст с 20%. Навременното и изключително кърмене подобрява грижите за новороденото и намалява неонаталната смъртност, която съставя най-големият дял от детска смъртност изобщо. Многократно е доказвано, че кърменето е единственият най-ефективен метод за превенция на детската смъртност и играе съществена роля за детското здраве и развитие, като допринася значително и за доброто здраве на майките“, отбеляза Председателят на Световния Алианс, д-р Фелисити Савидж.

Амал Омер-Салим, Старши технически съветник в Алианса и една от авторите на Плана за действие за Световната седмица на кърменето, заяви:

„Кърменето е ключът към постигане на Целите на хилядолетието! Например, по смисъла на Цел 1 - Преодоляване на крайната бедност и глада, изключителното и продължаващото кърмене до две години и повече осигуряват висококачествени хранителни съставки и достатъчно енергия като водят до намаляване на глада и недохранването. Кърменето е естествен и евтин начин за изхранване на бебетата и децата. Всеки може да си го позволи и това не товари семейния бюджет, в сравнение с купуването на изкуствена храна”.

„Доказателства от различни страни по света сочат, че значителното нарастване на нивата на изключително кърмене често се дължи на прилагането на ефективни нормативни рамки и насоки, както и на засилването на всеобхватните програми за защита и насърчаване на кърменето”, каза г-жа Омер-Салим, цитирайки доклада на УНИЦЕФ „Проследяване на напредъка при детското и майчино хранене. Приоритети за оцеляване и развитие“2. През последните 5-10 години например 23 страни по света отбелязват нарастване с 20% на нивата на изключително кърмене. Прилагането на мащабни програми в тези страни се основава на държавните политики и често биват ръководени от Глобалната стратегия за хранене на бебетата и малките деца, съвместна инициатива на Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ, които насърчават приемането и прилагането в националното законодателство на международния кодекс за маркетинга на заместители на майчиното мляко, както и защита на работещите жени“, каза г-жа Омер-Салим в доклада на УНИЦЕФ.

„Стратегията включва и създаването на условия кърменето да започва във всички родилни отделения (и да не се използва адаптирано мляко), укрепване на капацитета на здравните работници за консултиране по въпросите на кърменето и храненето на малки деца, групи от майки за подкрепа в общността, както и комуникационни стратегии за насърчаване на кърменето с използването на множество различни канали и мрежи съобразно местния контекст“, добави тя.

  ЦЕЛИ НА СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 2014

- Да информира обществеността относно Целите на хилядолетието за развитие и тяхното отношение към кърменето и храненето на децата.

- Да отрази напредъка, постигнат до момента, както и да отбележи пропуските в кърменето и храненето на децата.

- Да привлече вниманието към важността от засилване на мерките за защита, насърчаване и подкрепа на кърменето като ключови действия

за постигане на Целите до 2015 г. и след това.

- Да стимулира интереса на младите хора от двата пола към кърменето, за да разберат неговата значение в днешния променящ се свят.

Преди двадесет и две години Световният Алианс стартира инициативата Световна седмица на кърменето, за да подпомогне и улесни действията в защита, насърчаване и подкрепа на кърменето. Оттогава ежегодно това събитие акцентира върху различни теми, касаещи кърменето, като не само отговаря за координацията на кампанията, но и създава голям брой материали, които хората да ползват.

Световният Алианс създаде специален сайт, за да координира и свързва хората, които са заинтересовани (http://worldbreastfeedingweek.org/).

Световната седмица за подкрепа на кърменето ще бъде отбелязана и в България. Въпреки сравнително високия дял на кърмене на новородените през първия месец, само около 25,7% от децата са кърмени към 6-7-ия месец. Много малка част от бебетата в България са на изключително кърмене до 6-месечна възраст. Сред основните причини за ранното прекратяване на кърменето е недостатъчната подкрепа за кърмене от медицинските специалисти, семейството и общността, както и противоречивата информация за кърмене, която достига до майките. Някои болнични практики, като разделяне на майката от бебето в първите дни след раждането, даването на адаптирани млека, недостатъчната ангажираност на медицинския персонал също не благоприятстват за кърменето.

Седмицата ще бъде отбелязана в много градове и села с различни инициативи на Ла Лече Лига България, Национална асоциация Подкрепа за кърмене, Алианс на българските акушерки, Училище за бъдещи родители "Аз и Супер мама", Центровете за майчино и детско здраве в Сливен и Шумен, както и на много от поделенията на РЗИ в страната. Подробна информация за тях може да намерите на.., 

Бележки:

1.Цел на хилядолетието за развитие 4 - Намаляване на детската смъртност; Цел на хилядолетието за развитие 5 - Подобряване здравословното състояние на майките.
Вижте: http://www.un.org/millenniumgoals/

2. ‘Проследяване на напредъка при детското и майчино хранене. Приоритети за оцеляване и развитие, UNICEF, 2009.
Вижте: http://www.unicef.org/publications/index_51656.html

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208, jtzocheva@unicef.org

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.