Кибертормозът - книжка за родители

13.09.2010 00:00

Настоящата публикация се издава в рамките на проект „Превенция на кибертормоза в училище", изпълняван от Дружеството на психолозите в България, с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България.

Проекът „Превенция на кибертормоза в  училище" е продължение на проекта „Училище без насилие", който стартира през лятото на 2007 г. с финансовата помощ и по инициатива на УНИЦЕФ България, с подкрепата на МОМН, ДАЗД и Столична община.  Целта и на двете инициативи е да се създадат програми за превенция и справяне с един от най-големите проблеми на българското училище - насилието и тормоза между връстници. 

Дата на публикуване:  септември 2010 г.

Илюстрации:  © UNICEF/NYHQ/2005/1802Giacomo Pirozzi

Съдържание: ©УНИЦЕФ България

Авторски екип:
Брошурата е разработена от Методи Коралов, доктор по психология, преподавател в НБУ по дисциплините Социална психология, Психология на развитието и Психология на образованието.

Заключението е разработено от Иван Игов, психолог, ръководител на секция „Училищна психология" към Дружество на психолозите в България

 

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.