Конференция „Деца в конфликт със закона. Реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето.”

10.06.2014 11:36

София, 10 юни 2014 г. Реформирането на една от най-чувствителните и много важни обществени системи в България – системата за детско правосъдие –  бе обсъдено и насърчено от участниците в Националната конференция „Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето”.

Двудневната конференция, която се откри на 10 юни 2014 г. в София, е организирана от Народното събрание, Министерството на правосъдието и УНИЦЕФ България с подкрепата на Посолството на Франция и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

Патрони на форума са Председателят на Народното Събрание г-н Михаил Миков и Вицепремиерът и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, а освен тях участие взеха и Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика; Константин Пенчев, Национален омбудсман; Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България; както и представители на съдебната власт, Европейската комисия и български и международни експерти.

 „Реформата в системата за детското правосъдие, която дълго време остава на заден план,  се отразява пряко върху съдбите  на хиляди деца и трябва да бъде ускорена. В центъра й трябва да бъдат поставени децата, защото те заслужават втори шанс. Зад всяко дете, попаднало в конфликт със закона, има дълъг списък от възрастни, които са се провалили в своите отговорности. Ние сме длъжници на тези деца. “ каза г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ България.

„България има голяма традиция по отношение на детското правосъдие, мерките за възпитание, замяна на мерките за наказателна отговорност с мерки за превъзпитание. Но е необходимо и нещо друго – една по-добра интеграция на обществените и държавни усилия, интеграция на усилията между институциите, ангажирани с проблемите на детското правосъдие“, изтъкна Председателят на Народното събрание г-н Михал Миков пред участниците в конференцията.

„Жалко е, че реформата на детското правосъдие сякаш се случва последна. България има добра традиция, но променените в социално-икономически услогия наистина налагат сериозна реформа – в посока защита правата на детето, справедлив процес, използване лишаването от свобода само като крайна мярка. Целта е да предложим нови правила, съответстващи на международните стандарти, и на времената, в които живеем, и да осигурим наистина най-добрите и благоприятни условия за детско правосъдие“, заяви на свой ред Вицепремиерът и Министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова.

Детското правосъдие в България е в процес на реформа вече над десетилетие. Действащата правно-административна рамка включва няколко системи – съдебна, административна и система за закрила на детето, които понякога функционират паралелно и не успяват да гарантират най-добрия интерес на детето в съответствие с международните стандарти. Необходими са промени в нормативната рамка в съответствие с принципите на европейските и международни инструменти и за да бъде обезпечено спазването на правата на детето в съдебни процедури, в които децата участват като заподозрени, обвиняеми или извършители.

На фона на представени добри практики от България, Франция, Нидерландия и Великобритания, конференцията „Деца в конфликт със закона“ подкрепи сътрудничеството на най-високо политическо и експертно равнище между представителите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт за изпълнението и ускоряването на реформата на системата за детско правосъдие съгласно ангажиментите на България като член на ЕС и страна по Конвенцията на ООН за правата на детето.

Правосъдието за детето и достъпът до правосъдие на децата са неделима част от работата на Европейската комисия, УНИЦЕФ и Съвета на Европа, насочена към гарантиране правата и най-добрия интерес на децата, участващи в правни процедури.

Материали от конференцията:

Дневен ред на конференцията

Конвенция за правата на детето - Комитет по правата на детето, четиридесет и четвърта сесия - общ коментар № 10 (2007) правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица

Поглед отвътре: Правата на децата в Централна и Източна Европа и Централна Азия. Насърчаване на равен достъп до правосъдие за всички деца

Насоки на УНИЦЕФ за страните от ЦИЕ и ОНД за малолетни деца, нарушили закона

Ролята на социалната работа в детското правосъдие

Презентации:

Ден 1: 

Комитет на ООН по правата на детето: Препоръки към България в областта на детското правосъдие - г-жа Невена Вукович Сахович, бивш член на Комитета на ООН по правата на детето и докладчик за България

Несъответствия и празнини в законодателната рамка - г-н Жан Зерматен, директор на Международния институт за правата на детето гр. Сион, Конфедерация Швейцария

Основни предизвикателства и стъпки за подобряване на превенцията на престъпления, извършвани от непълнолетни - г-н Константин Томанов, секретар на ЦКБППМН

Ролята на социалната работа в детското правосъдие - проф. д-р Браян Литълчайлд, Университет Хартфордшър (School of Health and Social Work, University of Hertfordshire)

Практиката “Halt” в областта на отклоняването - г-н Рик Куинт, Програма HALT, Кралство Нидерландия 

Ден 2: 

Опитът на област Шумен. Социалната работа в наказателния процес с непълнолетни – възможности и препятствия -Съдия Нели Батанова, председател на Окръжен съд – Шумен и доц. д-р Нели Петрова, Институт по социални дейности и практики

Ролята на НПО в независимия мониторинг на правата на децата в конфликт със закона - г-н Георги Богданов, изпълнителен директор, Национална мрежа за децата

От детско правосъдие към справедлив достъп до правосъдие за всички деца - г-жа Ан Гранжан, Регионален офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и страните от ОНД

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Борислав Стоичков, Асистент Комуникации, УНИЦЕФ България,
тел. 02 96 96 210
E-mail: bstoitchkov@unicef.org

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.