Конференция на високо ниво „Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект“

12.11.2014 15:12

Според УНИЦЕФ, Фондация „За Нашите Деца“ и Националната мрежа за децата, инвестициите в ранното детство спомагат всяко дете да развие своя потенциал и спестяват средства на обществото в бъдеще

 

12 ноември 2014 г. – В София се провежда среща на високо ниво „Ранното детско развитие – право  и  инвестиция с дълготраен ефект“. Конференцията обединява усилията на три водещи организации, работещи в подкрепа на децата и семействата – УНИЦЕФ, Фондация „За Нашите Деца“ и Национална мрежа за децата. Събитието привлече вниманието на отговорните фактори в държавата – изпълнителна власт, международни експерти, представители на академичните среди, гражданския сектор.

Конференцията бе открита от г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България, Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, Дани Колева, програмен директор на  Национална мрежа за децата, Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За Нашите Деца“.

„Както гласи прословутата африканска поговорка: „Ако искаш да вървиш бързо - движи се сам, но ако искаш да достигнеш далеч – действай заедно с другите“. Ето защо благодаря на всички партньори за съдействието и добрите практики. Но тук е и моментът да изтъкна разбирането на УНИЦЕФ, че само всеобхватни секторни политики и добре обезпечените ранни интервенции могат да приобщят образованието, здравеопазването и социалната закрила в един общ механизъм, който да работи ефикасно на местно ниво – с общностите и родителите. Виждаме и необходимостта от ефективна изследователска дейност и ангажиране на академичната общонст с въпросите на ранното детско развитие“, заяви Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

Редица изследванията в областта на невробиологията, психологията и медицината аргументирано доказват влиянието на ранните години върху душевното и физическото здраве на детето, неговите социални умения и поведение, способността да се справя в училище, а на по-късен етап – и върху шансовете за успешно включване в социалния и икономически живот.

„Призовавам новосформираното Народно събрание да възобнови дебата по Закона за детето. Държавата е длъжна да приеме съответните законодателни актове, които да гарантират, че всяко дете ще има нормално развитие“, коментира Константин Пенчев, Обмудсман на Република България.

Децата, които растат в бедност, в нездравословна среда, без пълноценно хранене, лишени от здрава емоционална връзка със значим възрастен, както и от разнообразни възможности за учене още от раждането, са изложени в най-голяма степен на риск от проблеми в развитието.

„Надявам се конференцията да осигури пространство за дискусия какво, защо и как можем да подобрим не само в отделните секторни политики, но и как да въведем един интегриран подход към развитието на децата, който ще гарантира техните права и ще донесе най-добрите възможни резултати за децата, техните семейства, общности и цялото ни общество.“ каза Дани Колева, програмен директор на Националната мрежа за децата.

Пропуснатите възможности за развитие в ранното детство допринасят и за много социални проблеми, които българското общество се опитва да решава – като ранно отпадане от училище, поведенчески отклонения и престъпност, злоупотреба с психотропни вещества и алкохол, по-ниска икономическа производителност поради влошено здраве или ниско образование.

„Инвестицията в ранното детство намалява разходите на здравната, образователната и социалната система за справянето с проблемите на по-късен етап. Фондация „За Нашите Деца“ работи пряко с деца с трудности в най-ранния етап от живота им. Ние помагаме, когато е налице реален риск за изоставяне на детето и раздяла, поради увреждане на детето или бедност на родителите. Опитът ни показва, че не толкова материалната помощ решава проблемите, а създаването на доверие, ученето и подготовката на родителите да се справят сами с проблемите на децата си. Време е инвестицията в ранното детство да се направи днес, за да имаме резултати утре“, коментира изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ -  Иванка Шалапатова.

Според редица изследвания, страната ни губи близо 0,2% от брутния си вътрешен продукт от нереализиран потенциал за развитие на децата поради бедност, недохранване и неучастие в предучилищното образование. За да осигури най-добър старт в живота на всяко дете, което е право на всяко дете и  предпоставка за устойчив икономически и социален растеж, България трябва да инвестира в развитието и благосъстоянието на своите най-малки граждани.

Факти за децата в България:

- Половината деца в България (52%) живеят в риск от бедност или социално изключване.
- България е на едно от първите места в ЕС по смъртност на децата до 1 година.
- През 2013 г. 8991 жени без здравно осигуряване са родили.
- 6,5% от децата до 5 години са с изоставане в растежа.
- 41% от децата на възраст 6-11 месеца са с анемия.
- През последните 3 години ежегодно около 2000 деца в ранна възраст постъпват в домовете за деца, основно заради бедност или увреждания.
- Средно около 5800 деца годишно през последните години напускат преждевременно училище.
- Много деца от най-бедните семейства и с увреждане остават извън обществените детски градини.

Какво представлява ранното детско развитие:

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и грижа, които да му гарантират най-доброто развитие. То обхваща области като стимулиране на бебето и малкото дете, здравеопазване и пълноценно хранене, ранно учене, подкрепа на семейството, развитие на общността и др. Първите няколко години от живота оказват огромно влияние върху развитието и успеха на детето по-късно - от доброто здраве и резултатите в училище до самоуважението и социалните му умения.

Защо е важна инвестицията в ранното детско развитие:

Политиките за ранно детско развитие гарантират правото на всяко дете на живот и възможност да реализира своя потенциал. Те са и инвестиция в бъдещето на държавата. Интегрираните програми за най-малките деца спомагат за елиминиране на неравностойното положение, което е основен начин за борба с бедността. Инвестицията в ранното детско развитие има коефициент на възвръщаемост от 10% годишно. Ранната превенция има много по-ниска цена от тази, която би се платила по-късно за преодоляване на вече съществуващи здравни и социални проблеми.

Изказвания и презентации от конференцията:

- Резюмета на изказвания

- Съвременните научни разбирания за ранното детство и как да преодолеем разликата между това какво знаем и какво правим - Д-р Мери Янг, Съветник към Института за развиващото се дете, Университета в Харвард, САЩ

- Политики за насърчаване на ранното детско развитие -Алесандра Маджи, председател на Борда на директорите на института „Дели Иноченти“, Флоренция, Италия

- Анализ на Световната банка за политиките за ранно детско развитие в България - Десислава Кузнецова, Главен изследовател

- Образование и грижи в ранна детска възраст: преглед на добри практики с оглед превенция на отпадането от училище - Милена Николова, Национална мрежа за децата

- Стандартите за ранно детско развитие и учене в контекста на холистичния подход към детето - Доц. Мария Трифонова, Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките

- Услуги за ранна детска интервенция – модел и практика на Фондация „За Нашите Деца”

- Подобряване на майчиното и детско здраве – медико-социални аспекти - Проф. Владимир Пилософ, Председател на Българската педиатрична асоциация

- Икономическата ефективност на инвестициите в ранното детско развитие - Джудит Нюман, Директор и съосновател на EC CARES (Агенция за координация в ранната детска възраст), Университета на Орегон, САЩ 

 

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За Фондация „За Нашите Деца“:

От 22 години фондация „За Нашите Деца“ помага чрез екипите си в София и Пловдив на деца и семейства в най-ранния етап от живота на децата, когато е налице реалния риск за изоставяне и раздяла поради увреждане на детето или бедност на родителите. За този период фондацията е изградила 18 центъра за семейна подкрепа, работила е с 12 общини, които й се доверияват и е подкрепа за над 6000 деца и техните семейства. Организацията въвежда превенцията на изоставянето, реинтеграцията и приемната грижа, както и модел на първия малък групов дом в България. През годините фондация „За Нашите Деца“ е активна и в най-кризисните моменти за деца и семейства, сред които и усиленото участие в закриването на дома в с. Могилино.

За Национална мрежа за децата:

Национална мрежа за децата обединява 125 организации организации от цялата страна, които работят с деца и семейства в четири основни тематични области: здраве; образование; семейство и деца в институции и детско и младежко правосъдие. В рамките на проект „Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” тя събира и популяризира добри практики в областта на ранното детско развитие на национално и европейско ниво. Организацията активно участва и в изготвянето на политики за подкрепа на ранното детско обучение и грижа, така че децата до 7-годишна възраст и техните семейства да имат право на достъпни и качествена услуги, съобразни с индивидуалните им потребности.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Здрава Стоева, Национална мрежа за децата, тел.: 0886 413 073

Александър Миланов, фондация „За Нашите Деца“, тел.: 0888 27 12 83

Жаклин Цочева, директор „Комуникации“, УНИЦЕФ България, тел.: 02/969 62 08

Такъв е животът - Да бъдеш родител

01.01.2012 in Проекти

В рамките на няколко епизода зрителите на bTV ще видят историите на различни герои, с различни социални и битови ...

Чуй ме сега! Утре може да е късно.

01.06.2011 in Проекти

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Мълчанието днес ражда викове утре

06.12.2009 in Проекти

УНИЦЕФ България стартира комуникационна кампания „Мълчанието днес ражда викове утре” за ранното детско развитие, която ...

Такъв е животът - Работилница за родители

08.01.2013 in Проекти

От 6 януари в ефира на bTV съвместно с УНИЦЕФ стартира новия сезон на „Такъв е животът – Работилница за родители”. ...

Децата не идват с инструкции за отглеждане

17.09.2013 in Проекти

Детските сълзи карат родителите да се чувстват безпомощни. Медицинските сестри на Център за “Майчино и детско ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.