Кризата с децата бежанци в Европа ще се задълбочи, ако не се посрещнат хуманитарни нужди в Сирия и региона, предупреждава УНИЦЕФ

15.09.2015 12:04

 

 

НЮ ЙОРК, 10-ти септември 2015 – Кризата с бежанците и мигрантите в Европа само ще се влоши, ако не са направят по-големи усилия за слагане край на продължителния конфликт в Сирия и адресиране на хуманитарните нужди на милионите засегнати от насилието, казва УНИЦЕФ днес.

„Всеки сириец, с когото говоря, казва, че те биха останали в собствената си страна, ако се чувстват сигурни, живеят в мир и бъдат третирани с достойнство. Те рискуват живота си и живота на децата си, като бягат към Европа, защото нямат друг избор и не виждат бъдеще за себе си или за децата си.“, каза Петър Салама, регионален директор на УНИЦЕФ за Близкия изток и Северна Африка.

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ и закрила, включително основни здравни грижи, образование, чиста вода и канализация. 

По данни на УНИЦЕФ, около 2 милиона деца са извън училище във вътрешността на Сирия, а близо 5 милиона души, живеещи в градове и общности в страната, понасят последствията от дълги и понякога преднамерени прекъсвания на водоснабдяването през последните месеци. Повече от половината от държавните болници са само частично или напълно нефункциониращи според Световната здравна организация.

Повече от 4 милиона сирийци - половината от тях деца - са избягали от страната след началото на петгодишния конфликт. Най-новите данни от Европейския съюз показват, че най-голямата група бежанци, пристигащи в Европа през 2015 г. е от Сирия. Тъй като усилията са насочени към спешните нужди на хората, които предприемат опасни пътувания към и в цяла Европа, е необходима значителна подкрепа за тези в страни, съседни на Сирия. Само Турция сега е дом на близо 2 милиона сирийци под временна закрила, повече от три пъти броят им в началото на 2014 г., като това е най-големият брой на сирийските бежанци в една отделна страна. В Ливан, страна с 4,8 милиона души, са настанени 1,1 милиона сирийци, докато Йордания е приютила почти 630 000 регистрирани бежанци.

Въпреки огромните предизвикателства, пред които са изправени хората, засегнати от конфликта, финансирането за хуманитарна помощ не отговаря на нуждите. Призивът на УНИЦЕФ за 2015 г. за финансиране програмите за Сирия и съседните страни, в размер на 903 милиона долара, е събрал по-малко от половината средства.

Помогни на децата от Сирия чрез еднократно дарение от:

            

Децата на Сирия се нуждаят от подслон, здравна грижа, топли дрехи, достъп до питейна вода, храна, психологическа подкрепа и образование. 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org 

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.