МОН и УНИЦЕФ ще си сътрудничат за приобщаване на децата със специфични потребности

06.04.2016 15:34

 

Споразумение за разбирателство и сътрудничество между Министерство на образованието и науката и детския фонд на ООН бе подписано от министър Меглена Кунева и представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Мария Хесус Конде. 

Основна цел на сътрудничеството е гарантиране на правото на всяко дете на развитие и качествено предучилищно и училищно образование. Приоритет ще са усилията за създаване на условия за приобщаващо образование на деца със специални образователни потребности и деца в риск от затруднения в процеса на обучение в детските градини и училища.  

УНИЦЕФ и МОН ще работят заедно, за подобряване ранното идентифициране на образователните потребности на децата. Ще се обменят добри практики в областта на приобщаващото образование на деца със специални потребности или в риск от обучителни затруднения, както и за осигуряване на приобщаваща среда в детските градини и училищата. Споразумението предвижда разработване на програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, кампании в подкрепа на приобщаващото образование, съвместни проучвания и анализи в тази сфера. МОН и УНИЦЕФ ще си сътрудничат и в други приоритетни области като насърчаване на ранното детско развитие, намаляване на дела на преждевременно отпадналите от образователната система, превенция на насилието в училище и противодействие на училищния тормоз, насърчаване на детското участие и обучение за права на детето и др. въпроси. 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Teл: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.