МТСП и УНИЦЕФ подписаха двугодишен план за съвместна работа

29.03.2016 15:21

 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и Представителят на УНИЦЕФ в България Мария Конде подписаха днес Двугодишен, застъпващ се, работен план за 2016 и 2017. Документът обхваща съвместни дейности в сферите на деинституционализацията, ранното детско развитие, детското правосъдие, приобщаващото образование и насърчаване на детското участие. 

„Чрез тези документи ние ще продължим традиционно доброто партньорство между институциите. УНИЦЕФ е важен партньор за изпълнението на много от политиките на министерството, насочени към подобряване на условията на живот на децата в риск у нас. Много са успешните примери на сътрудничеството ни до момента. Убеден съм, че благодарение на сключеното днес споразумение, примерите ще стават още повече“. Това коментира след подписването министър Калфин.

Двете страни подписаха също и Междинен преглед на Програмата в страната между УНИЦЕФ и Правителството на Република България (2013 – 2017).  Той отразява актуалната ситуация на децата и жените в България,  напредъка и ключовите резултати от изпълнението на Програмата за партньорство между България и УНИЦЕФ.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Teл: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.