Международен семинар „Правораздавателната система и децата нарушители на закона: Стандартите на ООН и европейският опит в борбата срещу

02.10.2009 21:49

Кога? 2 - 3 Октомври 2009г ; (2 oктомври приветствените слова започват в 9ч )

Къде? Зала 1, Съдебна палата, София 1000, бул. Витоша 2 

Кой? Г-н Стоил Сотиров, Председател на Съюза на съдиите в България, Г-н Иван Недев, Представител на Върховния касационен съд, Г-жа Даниела Машева, Заместник-министър на правосъдието, Г-н Бойко Найденов, Заместник-главен прокурор; Г-н Етиен дьо Понсен, Посланик на Франция; Г-н Стефано Бенацо, Посланик на Италия; Г-н Карел ван Кестерен, Посланик на Холандия; Г-н Пол Бейер, Посланик на Швеция; Г-жа Карла Чаварела, Регионален програмен координатор, СНПООН; Г-жа Северин Жакоми-Вит, Експерт по защита на детето, УНИЦЕФ; Г-жа Диана Вакарелска, УНИЦЕФ - България

Защо? Семинарът има за цел да се обменят най- добрите практики и опита на България и други страни от Европейския съюз в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; изтъкване на добрите практики за изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на редица европейски и международни договори за човешките права и особено на Конвенцията за правата на детето, както и обсъждане на най-добрите практики за изпълнение на стандартите на ООН. Крайната цел на семинара ще бъде формулирането на заключения на основата на общото разбиране за най-добрите практики, които следва да бъдат прилагани в областта на защитата правата на децата, нарушили закона и изложени на риск.

КОНТЕКСТ: Чуждестранни експерти, които ще изнесат презентации: Г-жа Мари Пиер Уркад, Заместник-председател на Парижкия съд за малолетни и непълнолетни, Франция; Г-жа Мелита Кавало, Председател на Римския съд за малолетни и непълнолетни, Италия; Г-жа Николета Стефанита, Съдия по наказателни дела, Председател на Професионалната Асоциация на Магистратите в Яш, Румъния; Г-жа Джеорджета Гафта,Председател на първоинстационен съд в Яш, Румъния; Г-н Ханс Бътселаар, Генерален директор на Институциите за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Холандия; Г-н Пол Геуртс, Директор международно сътрудничество при Агенцията за поправителни институции, Холандия; Г-н Ерик Бувсма, Директор на Центъра за интернирани малолетни и непълнолетни - „ Ден Хей-Акър", Холандия.

За СНПООН: Регионалният програмен офис за Югоизточна Европа на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), в рамките на своя мандат да подпомага страните-членки при прилагането и осъществяването на стандартите и нормите на ООН в областта на превенцията на престъпността и наказателното правосъдие

За ССБ: Съюзът на съдиите в България е професионална организация имаща за цел да включи и да представлява всички български съдии. Дейностите на Съюза на съдиите в България са насочени към обединяване усилията на съдиите за реформиране, усъвършенстване и развитие на съдебната система в България, повишаване на компетентността и поддържане на контакти с подобни национални и международни организации.

За УНИЦЕФ: УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни. Мисията на УНИЦЕФ е да се застъпва за закрилата на правата на децата, за посрещането на техните основни нужди и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал, както и да мобилизира политическата воля и материалните ресурси, за да насочва страните в дух: „най-важното са децата", като изгражда у тях капацитет за съответните действия.

За допълнителна информация: Борислав Стоичков или Александра Петрова, тел: 980 94 39, e-mail: borislav.stoitchkov@unodc.org и aleksandra.petrova@unodc.org

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.