Международна конференция на План Интернешънъл 2016 на тема "Приобщаващо образование и включване на увреждането"

03.05.2016 11:52

 

Споделете добри практики за включване и приобщаване на деца с увреждания в образователния процес като попълните поканата за участие от тук

Споделяйки мисията на УНИЦЕФ за подкрепа и гаратиране правото на образование за ВСЯКО ДЕТЕ Организацията План Интернешънъл също работи, за да гарантира, че всяко дете завършва качествено, приобщаващо образование – което да обхваща поне ранното учене, начално и основно образование – във формална или неформална среда. Основната тема в конференцията ще бъде приобщаващото образование, което включва също и достъп до обучителни възможности през целия живот като професионално обучение и техническо образование, така че младите хора с увреждания да имат необходимите умения да учат, да ръководят, да решават и да процъфтяват в живота.

Конференцията ще подчертае връзката между приобщаващото образование и новите Цели за устойчиво развитие, заедно с фокусът на План Интернешънъл върху равенството между половете, правата на момичетата и тяхното приобщаване.

Основната цел на конференцията е да популяризира включването на децата с увреждания с помощта на образователните програми на План Интернешънъл и работата на организацията по застъпничество.

Отделните цели на конференцията са:

  1. Да повиши знанието, разбирането и уменията във връзка с приобщаващото образование в развиващи се или хуманитарни условия;
  2. Да вдъхнови персонала да стане част от общност на практици в сферата на приобщаването на хора с увреждания,  в сътрудничество с партньори в техните страни;
  3. Да изгради капацитет за това защо и как да се използва връзката между приобщаване, равенство на половете и правата на момичетата в програми и работа по застъпничество.

 

Основните резултати от конференцията ще бъдат:

  1. Споделени и документирани добри практики, научени уроци и предизвикателства в сферата на приобщаващото образование;
  2. Засилване на обучение по работа с основни и специализирани програми за хора с увреждания;
  3. По-добро разбиране за връзката между работата на План Интернешънъл с момичетата, момчетата и младите хора с увреждания и Глобалните цели за устойчиво развитие.

 

Къде и кога?

Конференцията ще се проведе в Катманду, Непал, от 6-ти до 8 декември 2016. Освен конференцията ще има и визита до проектите на План Интернешънъл в Непал, извън Катмадну, която ще се проведе от 9 до 11 декември 2016. Визитата ще бъде за ограничен брой участници – повече подробности очаквайте скоро.

Конференцията ще бъде с фокус върху момичетата и момчетата с увреждания

Конференцията ще постави акцент върху добрите практики, които подкрепят момичетата, момчетата и младежите с увреждания да упражняват правото си на образование.

Публика на конференцията

Конференцията е насочена предимно към специалисти от План Интернешънъл, едновременно на мениджърско и програмно ниво, които искат да научат повече за приобщаването на хора с увреждания – или имат интерес към образователна работа, равенство между половете, увреждания.

Конференцията е подходяща за екип, работещ в сферата на равенството между половете, образователен екип, проекти за включване на уврежданията, а също и за местни партньори на План Интернешънъл. Очаква се около 75% от участниците да бъдат служители на План Интернешънъл – а останалите около 25% ще са външни партньори.

План Интернешънъл е силно заинтересован от идентифицирането на настоящи и бъдещи партньори, които да се присъединят към глобалната конференция, и по-специално хора с увреждания.

Официалният език на конференцията е английски, а симултанен превод ще бъде осигурен, в случай, че се наложи.

Финансова информация

Заинтересованите от конференцията хора трябва да покрият своите разходи. Ограничен брой финансови компенсации са налични за представителите на План Интернешънъл и за организациите, които кандидатстват с високо-качествени проекти. Решението за предоставянето на средствата ще бъде взето, след като всички нужни документи бъдат подадени в надлежния вид и срок.

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.