Националният детски съвет към ДАЗД подкрепи кампанията на УНИЦЕФ България срещу насилието над деца

25.04.2014 13:14

Петък, 25 април 2014 г. Националният детски съвет към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) подкрепи кампанията на УНИЦЕФ България срещу насилието над деца.

По време на заседанието на Съвета Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева отправи призив към представителите на децата от цялата страна да окажат подкрепа за кампанията срещу насилието, подета от УНИЦЕФ България и подкрепена от Агенцията.

На заседанието на Детския съвет присъстваха и официални лица, които също изразиха подкрепа за инициативата на УНИЦЕФ България: г-н Христо Монов, Председател на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; г-жа Мая Тодорова, Заместник-министър на младежта и спорта; г-жа Росица Петрова, Началник на отдел „Права на децата, хората с увреждания и дискриминация“ в Администрацията на Омбудсмана.

Инициативата на УНИЦЕФ България под надслов „Да превърнем невидимото във видимо“ срещу насилието на деца цели да провокира широката общественост да разпознава насилието, както и да сигнализира за случаи на насилие над деца. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

Бъдеще без насилие

14.04.2014 in Проекти

УНИЦЕФ набира средства за създаване на специализирани терапевтични услуги за деца преживели насилие, които ще ...

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.