Нов международен фонд ще помага за решаване на глобалната криза в образованието

23.05.2016 16:01

 

Фондът „Образованието не може да чака“ (Education Cannot Wait) цели да предостави през следващите 5 години достъп до качествено образование на 13.6 милиона деца и младежи, живеещи в условията на природни бедствия и продължаващи конфликти

 

Истанбул, 23 май 2016 – Глобални и национални организации днес учредиха нов фонд, който да координира подкрепата и инвестициите в образованието на деца и младежи, които са засегнати от хуманитарни кризи и конфликти.

Към днешна дата 1 на всеки 4 деца по света, които са в училищна възраст – или 500 000 000 момичета и момчета – живеят именно в зони на кризи и конфликти. Около 75 милиона от тези деца и младежи или вече изпускат важна част от учебния материал, или получават некачествено образование, или са в риск да отпаднат изцяло от училище.

Създаването на „Образованието на може да чака – фонд за образование в извънредни ситуации“ беше обявено по време на Световния хуманитарен форум в Истанбул и цели да достигне до 13.6 милиона деца и младежи, живеещи в условията на природни бедствия, въоръжени конфликти, огнища на заразни болести – на тях ще им бъде предоставен достъп до качествено образование през следващите 5 години. А голямата цел е до 2030 г. това да се случи и със всички 75 милиона деца, живеещи в извънредни ситуации.

Европейският съюз, Холандия, Норвегия, Великобритания, Съединените Щати, Дубай – всички те вече обявиха своите финансови постъпления към Фонда.

По целия свят образователните системи биват разрушавани от брутални въоръжени конфликти, природни бедствия и смъртоносни болести – всички те ограбват децата от възможността да придобият нужните им умения и знания, за да изградят стабилни общности и силни икономики, когато вече са възрастни хора.

Средно под 2% от хуманитарната помощ отива за инвестиции в образованието. Нещо повече – няма как да се изградят образователни системи, които да са устойчиви на продължителни кризи, ако се разчита само на краткосрочни и непредвидими финансови апели. Ето защо, фондът „Образованието не може да чака“ има за цел да набере 3.85 милиарда долара през следващите 5 години и по този начин, чрез предвидими инвестиции, да затвори бездната между краткосрочните хуманитарни интервенции по време на криза и нуждата от устойчиво развитие след това.

„Съществува спешна необходимост децата, които са принудени да бягат от домовете си в търсене на убежище, да не бъдат лишавани от образование. Фондът „Образованието не може да чака“ има потенциала да очертае път за тези деца, като ни позволи да им предоставим образование и нови възможности за развитие“, заяви Гайл Смит, администратор на Американската агенция за международно развитие (USAID).

„Днес 37 милиона деца, живеещи в зони на кризи и конфликти, са извън училище. Цяло поколение остава без образование – а това изобщо не е надеждна основа за изграждането на мирно и стабилно бъдеще. Тяхното образование не може да чака – не бива да се бави и нашата подкрепа“, заяви Джъстин Грийнинг, Държавен секретар за международно развитие на Великобритания. Той добави: „Правителството на Обединеното кралство води усилията на международната общност да се справи с това предизвикателство, като помогна първо за учредяването на инициативата „Без изгубено поколение“ заедно с УНИЦЕФ и партньори, за да се предостави образование на сирийските деца бежанци. Но те са само част от милионите деца, които за засегнати от липсата на образование по целия свят. Ето защо Великобритания подкрепя и фонда „Образованието не може да чака“ и предоставя 30 милиона лири. Обединеното кралство иска да види как международната общност засилва усилията си, за да достигне до всяко дете, което има нужда от образование, за да си подсигури по-добро бъдеще.“

„Имаме нужда от спешни действия, защото броят на засегнатите деца е наистина огромен. Тези деца изпускат от своето образование и това се превръща в опасна глобална криза, която ще навреди на развитието на цели поколения“, заяви Гордън Браун, Специален пратеник на Обединените нации за глобалното образование.

„Новият фонд ще помогне да се изгради жизненоважната връзка между хуманитарната помощ и устойчивото развитие, както даде гаранция, че образованието на децата няма да бъде забравено в целия този процес“, заяви Джулия Гилард, ръководител на Глобалното партньорство за образование. Тя добави: „Глобалното партньорство за образование силно подкрепя Фонда „Образованието не може да чака“ и се ангажира с превръщането му в успешно начинание, за да могат децата да продължат да ходят на училище дори по време на конфликт, природно бедствие или продължителна криза.“

„Днес 75 милиона деца са лишени от правото си на достъп до образование поради хуманитарни кризи и конфликти. Образованието е жизненоважно, ако искаме тези деца да имат бъдеще. Ето защо учредяването на фонда „Образованието не може да чака“ е съвсем невременно и необходимо“, заяви Лилиан Плаумен, министър на външната търговия и развитието на Холандия.

„Това е правилната инициатива в правилния момент. Трябва да засилим усилията си за предоставяне на качествено образование на децата и младежите в зони на конфликти и кризи. Не можем да си позволим бъдеще, в което милиони хора са без образование“, заяви Бьорг Бренде, министър на външните работи на Норвегия.

“Грешно е да се мисли, че децата имат нужда от образование ДОРИ по време на кризи – правилно е да се мисли, че децата имат нужда от образование НАЙ-ВЕЧЕ по време на кризи“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. Той добави: “Без образование как тези деца да придобият знания и умения, чрез които да изградят собственото си бъдеще и по този начин да помогнат за изграждането и на едно по-стабилно и мирно бъдеще за техните общества? И как ние да се надяваме да постигнем Глобалните цели за устойчиво развитие в сферата на образованието, ако не обърнем спешно внимание на децата, попаднали в капана на хуманитарните кризи – а те представляват почти половината от всички децата по света, които не посещават училище!“

За Глобалното партньорство за образование:
Глобалното партньорство за образование работи в над 60 развиващи се страни, за да подсигури правото на всяко дете да получи качествено основно образование – като приоритетно се насочва към най-бедните и уязвими деца и тези, живеещи в страни, засегнати от конфликти. Глобалното партньорство за образование мобилизира ресурси за инвестиции в образованието и подкрепа за развиващите се страни да изградят ефективни образователни системи.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации,
УНИЦЕФ България Teл: 02/9696208,
E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.